Leder

MDGs Rogfast-kutt

LEDER: Elektriske ferjer tåler som kjent vinterharde Boknafjorden like dårlig som dieselvariantene, skriver Bjørn G. Sæbø.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

De stadige forsinkelsene i Rogfast-prosjektet har gjort tunnelprosjektet under Boknafjorden enda mer utsatt for budsjettkuttere med nyslipte redskaper. Ikke overraskende har Miljøpartiet De Grønne satt Rogfast på sin liste over «monsterveier» som kan droppes. På partiets kuttliste for neste års statsbudsjett figurerer Rogfast sammen med blant annet E39 mellom Ålgård og Lyngdal. Rogfast-kuttet alene skal gi 200 millioner innsparte budsjettkroner til neste år. Totalkostnaden for hele Rogfast ble beregnet til 16,6 milliarder kroner da prosjektet ble vedtatt av Stortinget i 2017.

Det er bra at MDG setter søkelyset på samferdselsbudsjettet. Selv om jernbanesatsingen er sterk under denne regjeringen, er det en heseblesende prioritering av asfalt og fire felt som må tåle inngående diskusjoner. Rogfast bør likevel holdes unna debatten som gjelder oppgradering av motorveier på det sentrale Østlandet – som er en helt annen sak enn fjordkryssing på Vestlandet.

Selv om den teknologiske utviklingen gjør at ferjefri E39 på Vestlandet stadig mer ser ut som en diskutabel idé, er Rogfast noe annet enn en ordinær fjordkryssing. Den som har reist over havstykket vinterstid kan ofte beregne god tid – i 2016 var det for eksempel 32 endringer og avbrudd mellom januar og mars. En så svak driftssikkerhet på hovedfartsåren mellom to av Norges største byer og landets viktigste eksportområde, er uholdbart. Elektriske ferjer tåler som kjent vinterharde Boknafjorden like dårlig som dieselvariantene. Enda et moment er at Rennfast må oppgraderes for minst 10–11 milliarder hvis Rogfast vrakes. Rennfast holder ikke EU-standard og kjøres på dispensasjon, og må få nye og slakere tunnelløp hvis den skal brukes uten Rogfast.

Selv om MDG har gode mål og meninger, faller i hvert fall deler av det alternative budsjettet på realitetsorientering.

Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis