Leder

Grov medisin-feil

LEDER: Rutinene for multidoserullene må komme på plass, samtidig som det er verdt å se nærmere på systemkritikken Sveinung Stensland kommer med, skriver sjefredaktør Bjørn G. Sæbø.

Fastleger og sykehjemsleger i Stavanger har oppdaget alvorlige feil ved såkalte multidoseruller levert av Norsk Medisinal Depot. 

Norsk medisinaldepot multidoserull multidose tabletter legemiddel legemidler multidoser legemiddelleverandør medisin medisinering
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Leveranser og dosering av medisiner til sykehjem og andre pleietrengende tilhører et område der feil ikke kan eller skal skje. Det er sterkt foruroligende at leverandøren av multidoseruller til Stavanger og over 70 andre norske kommuner har gjort så store feil som Rogalands Avis omtalte i går.

Norsk Medisinaldepot (NMD) oppgir startvansker siden leveransene begynte i januar som årsak til at det har manglet medisiner i multidoserullene, eller at tablettene har hatt feil styrke. Foreløpig er det ikke registrert pasientskader, men ifølge helsesjefen i Stavanger kan feilmedisinering potensielt «gi alt fra milde til svært alvorlige bivirkninger». Multidoserullene brukes av pasienter som går på mange legemidler og som trenger hjelp til å dosere og huske å ta tablettene sine.

LES OGSÅ: Fastleger slo alarm: Alvorlige feil oppdaget i apotekleveranser – flere kommuner kan være berørt (+)

Feilen er svært alvorlig, og det tok ikke mange timer før både Høyres helsepolitiske talsperson Sveinung Stensland og Statens legemiddelverk reagerte. Stensland, som selv er utdannet farmasøyt, kaller det hele en skandale og Legemiddelverket kalte på noen timers varsel NMD inn på teppet etter å ha blitt orientert om feilen søndag kveld.

LES OGSÅ: Statens legemiddelverk kaller apotekleverandør inn på teppet (+)

Rutinene for multidoserullene må komme på plass, samtidig som det er verdt å se nærmere på systemkritikken Sveinung Stensland kommer med. «Kommunene må bli flinkere til å vektlegge kvalitet og ikke bare pris når de gjør innkjøpsavtaler», uttalte helsepolitikeren fra Haugesund i går. Hvis det er slik Stensland uttaler, er det også snakk om et problem som gjelder langt mer enn innkjøringsvansker fra leverandørens side.

Ved offentlige innkjøp vurderes og vektes pris og kvalitet opp mot hverandre, og når det gjelder noe så livsviktig som medisiner sier det seg selv at kvalitet må være en avgjørende betingelse. Legemiddelindustrien er et gigantisk marked der aktørene aldri kan se vekk fra tryggheten til dem som til slutt skal innta medisinene.

LES OGSÅ: Ministeren på banen: – Pasientene skal være trygge på at de får riktige medisiner

Mer fra: Leder