Leder

Snikparlamentisering?

LEDER: For den menige velger framstår flertallspartiene kanskje handlekraftige og ikke minst høye og mørke når de under stor medieståhei drar inn politiske «seirer».

Bjarne Kvadsheim (Sp), John Peter Hernes (H), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Sissel Stenberg (Frp) og Per A. Thorbjørnsen presenterte nylig forslaget om å legge nytt tinghus til Bekhuskaien. Nå er opposisjonspartiene harme over det de mener er flertallspartienes forsøk på å snikinnføre parlamentarisme i Stavanger. FOTO: STEIN ROGER FOSSMO
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Stavangers flertallspartier har tydeligvis bestemt seg for å feire alle seirer som feires kan. I rask rekkefølge har koalisjonen bestående av Høyre, Frp, KrF, Venstre, Sp og Pensjonistpartiet (Pp var ikke med på Bekhuskai-avtalen, red. anm.) rykket ut med pressekonferanser eller pressemeldinger om Storhaugløftet, tinghus på Bekhuskaien, Nytorget og kommunal leie av treningstimer på Viking stadion. Pressemeldingen om leieavtalen hadde knapt forlatt ordførerens utboks før opposisjonspartiene reagerte og karakteriserte flertallspartiene som arrogante, og hevdet at Stavangers framtid stadig oftere avgjøres på bakrommet. Det siste er sant. Mye av politikken blir allerede avgjort på nevnte rom, men den nye blokkpolitikken i Stavanger bidrar dessverre til å tømme formannskaps- og bystyresalene for enda mer reelt innhold.

Ap og SV har til dels rett i sin kritikk, samtidig som kritikken slår tilbake mot en stadig tydeligere venstreblokk som en bumerang. Når Stavanger styres etter formannskapsmodellen er det rådmannen som legger fram saker, som så drøftes i partiene og tas opp til vurdering i formannskapet eller bystyret. For den menige velger framstår flertallspartiene kanskje handlekraftige og ikke minst høye og mørke når de under stor medieståhei drar inn politiske «seirer». Ulempen er at flere av sakene, som Nytorget-avtalen, har politikk i seg fra andre partier – i sistnevnte tilfelle SV. Fordelen med formannskapsmodellen er at den på sitt beste inviterer mindretallet med seg for å få til bedre resultater. I tilfellet avtalen med Viking er det gode grunner til å tro at diskusjoner med Aps gruppe kan gjøre avtalen enda bedre.

Flertallspartienes strategi er ikke tilfeldig halvannet år før valget, men det er diskutabelt om den blå blokken legger opp til snikparlamentisering. Hvorfor skal ikke de blågrønne stå sammen når Ap, SV, Miljøpartiet De Grønne og Rødt står sammen om sitt alternative budsjettforslag?

Mer fra: Leder