Leder

Alle elsker Nytorget

LEDER: Selv om Nytorget-avtalen ikke er perfekt, innebærer forliket i det minste at området får et løft – forhåpentligvis uten at de unike kvalitetene går tapt, skriver Bjørn G. Sæbø.

Flertallspartiene i Stavanger bystyre har kommet med en plan som skal utvikle Nytorget. Karl W. Sandvig (Pp), Bjarne Kvadsheim (Sp), John Peter Hernes (H), Christine Sagen Helgø (H), Bjørg Tysdal Moe (KrF), Per A. Thorbjørnsen (V) og Christian Wedler (Frp) har gått sammen om avtalen. FOTO: CAROLINE TEINUM GILJE
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

«Eg elske’ NYtorget» het det i Stavanger SVs lokalvalgkamp i 2015. Selv om Eirik Faret Sakariassen og hans partikamerater ikke har fått gjennomslag for alle krav, har i det minste SV fått flertallspartiene Høyre, KrF, Frp, Sp og Pp til å bli småforelsket i Nytorget. Venstre er også med på avtalen, men er en av Nytorgets førsteelskere.

«Nei til parkeringsanlegg og nytt tinghus, ja til bypark, utescene og mindre trafikk i Pedersgata», het det i SVs 2015-valgkamp. Nå har flertallspartiene også omfavnet området med sitt ferske Nytorget-forlik. Tinghuset kommer på Bekhuskaien, parkerings- og sykkelanlegget blir ifølge avtalen «mindre», seks trehus og jugendhuset vernes, men de nye Nytorget-kameratenes avtale inneholder ingenting om utescene, park eller lokalisering av Metropolis utenom at det skal være sentrumsnært. Prikken over avtalens i er den nye kontorbygningen på mellom 15.000 og 20.000 kvadratmeter og konvertering av det gamle tinghuset til kontorer, slik at sentrum kan tilføres opptil 1000 nye arbeidsplasser.

Nytorget representerer et politisk skifte i Stavangers byutviklingspolitikk. Mens bare SV og Venstre kan ha ren samvittighet for lenge å ha tenkt vernetanker om Nytorget og Pedersgata, sto Høyre og Ap opprinnelig for veksttankegangen med et underjordisk parkeringsanlegg på 600 plasser. Det politiske skiftet – der vanskelige byutviklingsspørsmål som nytt tinghus og Nytorgets skjebne avgjøres ved brede forlik – viser ikke minst en mer blokkdelt lokalpolitikk. Tidligere har gjerne Venstre, SV og noen utbrytere fra de store partiene utgjort en vern byen-opposisjon, mens Høyre og Ap sammen med Frp har vært pådriverne for vekst. Nå har altså Venstre og SV vunnet fram på hver sin fløy. Og kanskje viktigst: Selv om Nytorget-avtalen ikke er perfekt, innebærer forliket i det minste at området får et løft – forhåpentligvis uten at de unike kvalitetene går tapt.

Mer fra: Leder