Leder

Leder: SVs eldretriumf

En del av det å gi eldreomsorg er å bruke mer tid enn de syv minuttene som settes av til å gi medisiner, skriver Bjørn G. Sæbø i dagens leder.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Stavanger-politikken er lenge blitt oppfattet som rigid og blokkstyrt med få muligheter for mindretallet å skaffe gjennomslag for sin politikk. Mens tidligere perioder har vært preget av for mye enighet og for lite debatt, har de siste årenes gjennomgangsmelodi vært mer konfliktorientert. Det gode har vært at reelle motsetninger får komme opp i dagen, mens nedsiden har vært manglende gehør for opposisjonspartienes løsninger. SVs flertall sammen med Høyre og Frp for å ta et oppgjør med stoppeklokke-tyranniet i eldreomsorgen, er kanskje noe av det mest oppsiktsvekkende som har skjedd i lokalpolitikken så langt i denne valgperioden.

Bestiller-utførermodellen som Stavanger kommune følger, er et avkom av New Public Management-tankegangen, der næringslivets krav til resultater blir overført til offentlig sektor. Det har vært klokt å tallfeste tids- og pengebruk på områder der de gode grunnene for raus pengebruk er uendelige, men når tankegangen ikke tjener de eldres beste er det på høy tid å stoppe opp litt. En del av det å gi eldreomsorg er å bruke mer tid enn de syv minuttene som settes av til å gi medisiner. Å prate sammen, drikke kaffe og sørge for at den gamle blir sett og hørt, er også god eldreomsorg.
For Høyre og Frp som historisk sett bare har funnet sammen med SV i skjenkepolitikk – er Eirik Faret Sakariassens oppgjør med stoppeklokkene takknemlig å være med på. Eldreomsorg er sammen med skole klassiske valgkampsaker, og når de store etterkrigskullene melder seg som omsorgstrengende de neste ti årene, må partiene komme opp med noe annet enn rigiditet. De neste eldregenerasjonene vil forlange mer enn mellomkrigsgenerasjonen, og de vil kunne sette inn større materielle og intellektuelle ressurser når de krever skikkelig omsorg. Stoppeklokkebruken skjærer fullstendig med gjengs oppfatning om en verdig eldreomsorg, derfor er det ganske sikkert med lettelse Høyre og Frps erfarne helsepolitikere kan alliere seg med SV.

Mer fra: Leder