Leder

Barnevernet hentet nyfødt

Tingrettens kjennelse er en nådeløs påminnelse om at mennesker kan forandre seg, og at barnevernet må være i stand til å fange dette opp.

Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Har du hatt en psykisk lidelse eller et rusproblem, er det vanskelig å få tilbake statusen som frisk.

Leste du artikkelen i gårsdagens avis om paret som ble fratatt sitt eget barn bare en time etter fødselen? Dersom du ble ille berørt av saken, er du i godt selskap.

Den 38 år gamle kvinnen var utslitt både fysisk og emosjonelt etter å ha født en perfekt datter på Stavanger Universitetssykehus. Nå nøt hun de mest fantastiske minuttene i en kvinnes liv. Ved siden av seg hadde hun den nyfødte. Så banket barnevernet fra Sandnes på døren.

Åtte måneder senere ble saken behandlet i Sandnes tingrett, og denne uken led barnevernet et knusende nederlag. Tingretten konkluderte med at paret umiddelbart skulle få gjenoppta kontakten med datteren. De ble innrømmet samværsrett, og fikk tilbake det frarøvede foreldreansvaret.

Det skal ikke skjules at paret har en vanskelig fortid som har vært preget av vold, rus og psykiske problemer. Totalt har kvinnen født sju barn, og samtlige har blitt satt i fosterhjem. Imidlertid var de sakkyndige i tingretten tydelige på at barnefarens rusproblemer var et tilbakelagt stadium, samtidig som de nå erklærte moren mentalt frisk.

Her er vi ved sakens kjerne. Retten berører nemlig et dypereliggende problem i det norske helsevesenet. Har du hatt en psykisk lidelse eller et rusproblem, er det vanskelig å få tilbake statusen som frisk.

Kjennelsen i tingretten tyder på at barnevernet ikke har tatt hensyn til den positive utviklingen paret har hatt de siste årene, men bedømt dem ut ifra fortiden. Blant annet viste barnevernet til en sakkyndighetsrapport fra 1993.

Tingrettens kjennelse tør være en nådeløs påminnelse om at mennesker kan forandre seg, og at barnevernet må være i stand til å fange dette opp. Nå man går til et så dramatisk skritt som å ta barnet fra barnemoren, må beslutningsgrunnlaget være det beste.

Mer fra: Leder