Krisesituasjoner, demokrati og samfunnsutvikling

DEBATT: Å følge myndighetenes råd er klokt. Å stille spørsmål ved de samme rådene er enda klokere.

Av: Simen Bakke, sikkerhetsrådgiver

Det er viktig at vi alle bidrar til å forhindre spredning av koronaviruset. Derfor er det også viktig at vi holder avstand til alle potensielle smittebærere, og at vi følger myndighetenes råd. Men, og det er et svært viktig men her: Vi lever i et demokrati hvor diskusjon om virkemidler er en forutsetning for riktig samfunnsutvikling. Og dette gjelder spesielt i krisetider. Det betyr ikke at vi alle som enkeltindivid vet best, men det betyr at vi alle kan bidra til å stille gode spørsmål.

Å følge myndighetenes råd er klokt. Å stille spørsmål ved de samme rådene er enda klokere. Nettopp fordi alle kriser har en politisk dimensjon, og fordi krisenes iboende usikkerhet gjør at virkningene ved bruk av ulike virkemidler ikke alltid er så åpenbart. Enda mindre åpenbart er det når vi møter nye kriser som vi ikke vet utfallet av. I slike tilfeller er det enda viktigere å stille spørsmål, også ved myndighetenes respons. Ikke for å være vanskelig, men for at vi faktisk iverksetter de tiltakene som er best egnet for å løse situasjonen – med best mulig utfall for flest mulig. Dette er demokratiets styrke!

Vi stiller spørsmål for å forstå hva som ligger bak politiske beslutninger. Beslutninger som kan ha andre primærhensyn enn de faglige rådene. Kriser har nemlig en tendens til å brukes for å fatte tiltak som har mindre effekt, men som fremstår som politisk handlekraftige. Slike tiltak trenger vi ikke nå.

Beslutninger som faktisk viser seg å være fornuftige, vil flere i befolkningen følge opp. Tiltakene vil dermed ha bedre effekt. Spesielt vil dette være nødvendig ved en langvarig krisesituasjon som vi nå står overfor, der virkningene på andre samfunnsområder enn helse også kan bli langvarige og utfordrende.

Vi kommer oss over dette. De aller aller fleste vil klare seg helt fint. Det er naturlig å kjenne på både usikkerhet og frykt, men med tiden vil situasjonen bli normal igjen.

Følg myndighetenes råd, men still også spørsmål ved dem. Det er slik et demokrati fungerer – og det er slik vi i fellesskap kommer frem til de mest egnede virkemidlene. Slik at vi som samfunn også kan komme best mulig ut av den pågående situasjonen.