Krisen i Norwegian

LEDER: I flere år skapte Norwegian en slags patriotisme mot «Svensk Alt Sammen»-konkurrenten, skriver Bjørn G. Sæbø.

Krisepakkene behandles i ekspressfart på Stortinget, der kvelder og netter tas i bruk for å dempe koronakonsekvensene. I går vedtok Stortinget en ny krisepakke, mens det er annonsert én pakke i dag og én 27. mars. Innimellom har politikerne reddet Widerøe og gått inn med støtte til de ruter på Vestlandet og i Nord-Norge der markedet alene ikke kan levere et tilfredsstillende flytilbud.


De neste flyredningspakkene som skal behandles blir vanskeligere. SAS har fått hjelpepakker fra Danmark og Sverige, men i Norge er en statlig redning av Norwegian selveste elefanten i rommet. Grunnene for å redde selskapet er åpenbare. Norwegian sørget for konkurranse på innenriksmarkedet da SAS var i ferd med å bli monopolist – og ikke minst oppføre seg som en. I flere år skapte Norwegian en slags patriotisme mot «Svensk Alt Sammen»-konkurrenten. Karismatikeren og flygründeren Bjørn Kjos gjorde det lett å like det norske flyselskapet som fikk SAS til å framstå som dyrt og gammeldags, mens Norwegian fikk nyere fly og tilbød oversjøiske ruter til en billig penge.


Argumentene mot å støtte Norwegian er lang og prinsipiell. Selskapet har vært ekspansivt, veksten har vært drevet av gjeld og risikoen har vært stor. Selv om andre selskaper gjør det samme, har Norwegians strev for å holde lønninger nede har innimellom vært kritikkverdig. Skal skattepenger gå til å redde investeringer til eiere som visste at de drev et risikabelt spill, og som kanskje spekulerte i statlig hjelp allerede før koronakrisen? Boeing Max har gitt Norwegian trøbbel, det samme med oljeprisene da de var høye, men risikoviljen har vært for høy. Tanken om at Norwegian er «too big to fail» minner om amerikanske investeringsbanker i 2008. Et minstekrav må være at støtten går til den norske delen av Norwegian, og at pengene gis som lån. Det må bli slutt på at staten hjelper gamblende kapitaleiere.

PS: Etter at denne lederen ble skrevet og publisert torsdag ettermiddag, har regjeringen og stortingsflertallet blitt enige om en krisepakke på 6 milliarder kroner for luftfarten. Pakken ble lagt fram på Stortinget torsdag kveld. Av disse er 3 milliarder rettet mot Norwegian, 1,5 milliarder mot SAS og resterende 1,5 milliarder mot Widerøe og øvrige flyselskaper, heter det ifølge NTB.Det er regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF, samt Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Fremskrittspartiet, som nå er enige om tiltak. Tiltakene skal bidra til at selskapene kan få tilgang til finansiering i markedet. Partiene er også enige om å sikre et minimumsnivå i flytilbudet i Norge, skriver NTB. Garantiordningen vil bli organisert gjennom Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Staten bidrar med 90 prosent av garantien, forutsatt at eksterne banker, kredittinstitusjoner eller andre kommersielle motparter stiller med resterende 10 prosent. Det stilles ifølge NTB krav til selskapenes soliditet for å kunne benytte seg av lånegarantien.For selskaper som ikke hadde en egenkapitalandel på minst 8 prosent ved slutten av siste kvartalsrapportering før koronakrisen, må de finansielle kreditorene frafalle renter og utsette avdrag i tre måneder for å få tilgang til garantiene. Disse selskapene må i løpet av perioden også gjennomføre tiltak for å forbedre balansen ytterligere.