Koronatilfellet Moss

LEDER: Med koronaloven ute av spill er det kommunene som sitter med ansvaret for testing og sporing av personer som har vært i kontakt med smittede, skriver Bjørn G. Sæbø.

Koronastatistikkene i Norge viste pr onsdag fem innlagte i hele landet, og understreker at vi er ett av landene der pandemien er under kontroll. Stavanger universitetssjukehus fikk i mars den store bølgen av skiturister som tok med seg smitten fra Østerrike – nå er koronainnleggelsene på SUS nede på 0 og beredskapen er grønn.

Ferske erfaringer viser at smittestatistikken kan endres bare på noen dager. Tidligere har Karmøy og Haugesund hatt enkelte lokale utbrudd, noe som har ført til lokale forholdsregler som er strengere enn det de sentrale myndighetene anbefaler. I likhet med så mye annet som skrives og sies om korona blir dette spekulasjoner, men lokale utbrudd av den typen som er sett i nordfylket de siste ukene og i Moss de siste dagene, er kanskje måten koronaviruset vil spre seg på utover sensommeren og høsten. Fra Moss melder Aftenposten at det har oppstått tre ulike smitteklynger de siste to ukene. To av klyngene stammer fra reiser, mens 16 smittetilfeller spores tilbake til en privat sammenkomst – uten at alle 16 nødvendigvis har vært til stede i selskapet.

LES OGSÅ: Har advart andre kommuner om mulig-smitteutbrudd

Ifølge Folkehelseinstituttets funn er det slik at noen få koronasmittede smitter mange, mens de fleste smitter én eller ingen. Supersprederne har vært omtalt i koronaens tidlige fase – som da en 29-åring i Berlin smittet 17 personer på én kveld. FHI mener at slike massesmittehendelser kan være årsaken til at det oppstår lokale epidemier.

Med koronaloven ute av spill er det kommunene som sitter med ansvaret for testing og sporing av personer som har vært i kontakt med smittede. Utover høsten er det ekstremt viktig at den kommunale beredskapen holdes så godt oppe at testing og sporing kan iverksettes umiddelbart når og hvis det dukker opp massesmittehendelser av den typen Moss erfarer. Dét må til for å unngå en ny periode med nedstengt samfunn.