Koronakrisen kan også bygge gode naboskap

KRONIKK: Sissel Fuglestad Askeland (Ap) skriver at i Hillevåg har virkelig menneskene latt naboskapet, samholdet og omtanken komme fram i vanskelige tider.

Skrevet av: Sissel Fuglestad Askeland, Stavanger Arbeiderparti

Koronakrise og karantene er krevende både for liten og stor, men kanskje kan det også komme noe positivt ut av denne situasjonen. Vi får nå god tid til å kjenne etter hva som er viktig for oss, og sette pris på det nære. I tillegg er det en ekstra god mulighet til å ta vare på menneskene rundt oss, i en litt utvidet forstand denne gangen.

Hillevåg har ofte blitt framstilt i media som et område som scorer lavt på levekår. Skole og barnehage, nærmiljø, boforhold og trafikk er viktige faktorer for trivselen til alle innbyggere i Stavanger, og det kreves et ekstra fokus på utsatte områder. Likevel har de siste ukene har vist at det viktigste for gode lokalsamfunn og sterke fellesskap er menneskene som bor der. Og i Hillevåg har virkelig menneskene latt naboskapet, samholdet og omtanken komme fram i vanskelige tider. 

De siste ukene har innbyggerne i Hillevåg-området tatt initiativ til å spre glede i nabolaget. Førstemann la påskeblomster og koselige kort på trappen til naboer, med en oppfordring om å gjøre noe positivt for naboer i tiden fremover. Andre kom med middag på døra til naboen eller kom med små potter med nysådde blomsterfrø. En utkledd påskekylling gikk fra hus til hus for å dele ut påskesjokolade og spre glede til ungene, mens andre deler avleggere fra hageblomstene sine og russen legger russekort i postkassene til hus der det bor barn. Alt levert på trygg avstand og med hensyn til smitte selvfølgelig. I Vannassen henger hjerter og gode ord i trær og busker. Alt dette er til stor glede for mottakerne, og den positive stemningen sprer seg raskt både på sosiale medier og i nærmiljøet.

Når verden kommer tilbake til vanlig gjenge, skal også det politiske arbeidet med å løfte fram Hillevåg fortsette. Arbeiderpartiet vil at innbyggerne i Hillevåg, og i resten av kommunen, skal få ta del i prosessen og aktivt være med på å utvikle områdene sine. Det er innbyggerne som lever hverdagslivet sitt her, som vet hvor skoen trykker, og som kjenner på viktigheten av fellesskapet og et godt naboskap. Gjennom å tilrettelegge for aktiv involvering og medvirkning, både gjennom kommunedelsutvalgene og andre fora, vil innbyggerne kunne kjenne eierskap til utviklingen. For Arbeiderpartiet er det også viktig å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnet på tvers av ulike grupper i befolkningen. Da må vi sørge for at menneskelige ressurser og det store engasjementet i lokalmiljøet blir ivaretatt på en bedre måte enn i dag. Vi som bor her er nemlig glade i nærmiljøet vårt, og vil være med på å gjøre det enda bedre.

I møte med store kriser spiller individualismen fallitt, og vi kjenner i større grad på behovet for å høre til. Menneskene er blant de artene som har størst behov for hjelp og støtte gjennom livet, og vi er i stor grad utviklet for å leve sammen med andre i grupper. Derfor kjenner mange av oss det nesten fysisk når vi isoleres som vi gjør nå. Samtidig velger vi likevel å holde oss hjemme, for hverandre, og vi er villige til å ofre veldig mye for å beskytte de svakeste. Dette er det beste med det fellesskapet vi bor i, men likevel har det vært truet de siste årene. De som allerede har mest, har også fått mest. Nå erfarer vi derimot at det er helt rett at de med sterkest rygg må bære den tyngste børen, og bidra til det beste for alle.

Koronaviruset vil endre oss og samfunnet vårt. La oss holde fast på de gode tingene, hva vi prioriterer og hvordan vi behandler hverandre. Da kommer det også noe godt utav denne krisen. 

I møte med store kriser spiller individualismen fallitt.