Foto: Erik Holsvik

Koronakrise i kulturen

LEDER: I og rundt Stavanger er det oppegående, nyskapende og profesjonelle kulturmiljøer som beriker livene til oss publikummere, men nå sliter de, skriver Bjørn G. Sæbø.

Norge er satt i en unntakstilstand landet ikke har sett maken til siden 2. verdenskrig. Framover vil vi se og lese om bedrifter som finner løsninger til beste for fellesskapet, for eksempel ved å ta inn permitterte slik nettmatselskapet Kolonia.no. Der har koronaviruset ført til et voldsomt oppsving av bestillinger fra kunder i karantene, og bedriften får gjort unna arbeidsoppgavene ved å hyre inn permitterte hotellarbeidere. Slik kan god samfunnsånd defineres, men ikke alle er like heldige. 

Deler av kulturlivet har faste stillinger og ordnede arbeidstakerforhold, enten de er ansatte på Rogaland Teater eller Stavanger Symfoniorkester. Her gjelder permitteringsregler og på sikt dagpenger etter ordinære regler for arbeidslivet. Andre deler av kulturlivet, der frilansskuespillerne, standupkomikerne, revyartistene, musikerne, malerne og andre utøverne av kunst befinner seg, blir derimot rammet midt i inntektsgrunnlaget. I og rundt Stavanger er det oppegående, nyskapende og profesjonelle kulturmiljøer som beriker livene til oss publikummere, men nå sliter de. En kulturarbeider har som regel seg selv som arbeidsgiver, er organisert som et enkeltpersonforetak eller i enkelte tilfeller et aksjeselskap, med det ene til felles at dagpenger ikke kommer deres vei. En gjennomsnittlig inntekt fra kunstnerisk virksomhet er 200.000 kroner i året for forfattere og musikere, og det sier seg selv at inntektsgrunnlaget var magert allerede før koronaen slo til. 

Koronaviruset rammer samfunnet blindt. Det viktigste blir å hjelpe de syke og unngå videre smitte, men deretter må alle deler av Norge få støtte der det kan gis støtte. Regjeringen har tiltak gjennom reduserte avgifter, mens vi som er kulturbrukere kan følge kulturlivets oppfordring om ikke å kreve pengene tilbake for avlyste forestillinger. Kulturlivet trenger at flest mulig støtter opp om kampanjen #ingenrefusjon.