Korona-kontroll

LEDER: Siden utviklingen av en vaksine tar tid, vil karantene være det viktigste våpenet mot viruset, skriver Bjørn G. Sæbø.

Med 34 koronasyke, derav én smittet i Stavanger, syv i Oslo og åtte i Viken, er vi foreløpig langt fra en epidemi i Norge. Heller ikke de drøyt 93.000 virussyke på verdensbasis tilfredsstiller kravene som skal til for å erklære pandemi. Det er altså ingen grunn til overdreven uro for en virussykdom som har langt lavere dødelighet enn luftveissykdommene SARS med utbrudd i 2002/2003 og MERS med utbrudd i 2012.

Mens koronaviruset Covid-19 som rammer verden nå har en dødelighet på to prosent, var dødeligheten på SARS og MERS henholdsvis ti og 35 prosent. Det er først og fremst den høye smittbarheten som er problemet med koronaviruset. For de fleste pasienter uten underliggende sykdommer vil Covid-19 ha milde symptomer.

For oss «vanlige folk» uten medisinfaglig kompetanse er det god grunn til å lytte til og lese seg opp på informasjonen som gis av Helsedirektoratet, Folkehelsa, sykehusene og kommunenes helse- og beredskapstjenester. Selv om den dårlige smittehåndteringen på Ullevål sykehus er en åpenbar svikt som har ført til redusert kapasitet på landets største øyeavdeling, tyder alt så langt på at myndighetene har kontroll.

LES OGSÅ: Dette har du rett på hvis du må være hjemme fra jobb.

På dette stadiet er det mangel på testutstyr, smittevernsutstyr og fagfolk som bekymrer. Utstyret er norske bedrifter i ferd med å ta grep om etter et møte med helseministeren, slik at mannskapsmangelen blir det største problemet. På Ullevål er 280 ansatte i karantene, på Stavanger universitetssjukehus må 25 medarbeidere holde seg hjemme etter å ha vært i områder med korona-utbrudd. Siden utviklingen av en vaksine tar tid, vil karantene være det viktigste våpenet mot viruset. Og med risikoen for at antallet leger og pleiere ute av drift kan øke, må hver enkelt av oss ta ansvar for ikke å belaste allerede belastede helsesystemer. 

Informasjonen Folkehelsa og kommunene gir og som videreformidles i mediene, er god medisin for å få kontroll på korona.