«Korona-konsekvensene»

LEDER: Alternativene er dødsfall og overbelastede sykehus, eller enda mer drakoniske tiltak der til og med julefeiringen trues, skriver Bjørn G. Sæbø.

Regjeringen strammer kraftig til for å kontroll med koronasmitten før den løper løpsk. I løpet av de siste tre månedene er antallet smittede økt fra 300 til 3000 nye tilfeller hver uke, og fortsetter denne kurven å stige vil helsevesenet til slutt knekke sammen. Allerede nå meldes det at smittesporingen kneler i mange kommuner, og Stavanger kommune er i ferd med å hurtigansette smittesporere i prosjektstillinger for å unngå at for mange medarbeidere må rykkes ut av sine vanlige jobber.
Norge stenges ikke helt, men delvis ned. Grensen på fem gjester i privat regi, 20 personer på private sammenkomster på offentlige steder og å unngå unødvendige reiser, er tiltak vi må tåle.

LES OGSÅ: Smitte ved botiltak og på helsehuset.

Alternativene er dødsfall og overbelastede sykehus, eller enda mer drakoniske tiltak der til og med julefeiringen trues. En smittebølge nummer to har vært ventet. Regjeringen åpnet relativt godt opp i sommer, flere har vært på reise, studenter har gjennomført fadderuker og innflyging av utenlandsk arbeidskraft fra land rødere enn Norge, har bidratt til smitteøkningen. Dessuten har det nok senket seg en «nå er det over»-følelse blant mange, slik at meteren ikke er overholdt i private selskapeligheter.

LES OGSÅ: Nye smittetilfeller, 50 elever og lærere i karantene.
Smitteverntiltak skal følges, men skal også utfordres for å beholde sin legitimitet. Av den grunn virker det ikke konsistent å peke på private sammenkomster som en stor bidragsyter til smitte, samtidig som utelivet nok en gang skal pålegges skjenkestopp fra midnatt. I forrige runde var det en nasjonal skjenkestopp som førte til oppblomstring av privatfester, og dermed alkoholinntak uten de smitteverntiltakene utestedene har vært flinke til å gjennomføre. Regjeringen har en uhyre vanskelig balansegang mellom effektive tiltak og økonomiske konsekvenser for bedrifter og arbeidstakere, og nå er serveringsbransjen mer presset enn noensinne. Et foreløpig lavt smittepress i vår region bør tale for at skjenkestopp vurderes av kommunene, ikke av regjeringen.