Kommunal koronakrise

LEDER: Stavanger-politikerne vil få den tøffeste budsjetthøsten i moderne tid, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det siste halvårets unntakstilstand slår nå inn i kommunebudsjettene for fullt. Blandingen av høyere arbeidsledighet, lavere skatteinngang, økt sosialhjelp og utgiftene til koronahåndtering er som gift for kommuneøkonomien. Som en stor kommune som fremdeles er smågroggy etter oljeprissmellen i 2014, merker Stavanger koronakonsekvensene ekstra godt. En økning på 10,6 prosent i sosialhjelputgiftene fra mars til september, 67,9 prosent økning i utgifter til midlertidige boliger, 3,2 prosent flere unge sosialhjelpmottakere og 108 personer som venter på kommunal bolig mot 69 på samme tid i fjor, er noen av de dystre tallene. Stavanger-politikerne vil få den tøffeste budsjetthøsten i moderne tid.

LES OGSÅ: Styrer mot svakt resultat - mer skatt og bruk av fond.

Kommunenes økonomiske alburom bestemmes for det meste av staten, og den til enhver tid sittende kommunalminister skal sørge for at kommunene verken blir storforlangende eller går for lut og kaldt vann. I det siste har det utviklet seg uenighet mellom ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) og kommunalminister Nikolai Astrup (H) om hva Stavanger skal få av staten i koronakompensasjon. Ordføreren mener det mangler 80-90 millioner kroner i statlig støtte på å dempe konsekvensene av pandemien, mens Astrup peker på at Stavanger allerede har fått et økt handlingsrom på om lag 95 millioner. Statsråden mener at kommunene har fått kompensert for lønns- og prisvekst på 3,5 prosent, men på grunn av krisen har lønner og priser hatt lavere vekst. Ergo; Stavanger har hatt ekstra penger, men som Astrup sier: - Vi kan ikke kompensere Stavanger to ganger, samtidig som han uttaler at pengene er brukt «til andre formål».  Nordtun slår tilbake med at Stavanger allerede har tatt høyde for redusert lønnsvekst og at medisinsk utstyr har økt kraftig i pris.

Astrup bør være mer lydhør. Kommunene står i pandemiens førstelinje, og det er ikke i høst lokalpolitikerne skal tvinges til å kutte i helse, omsorg, barnehage og skole.