Debatt

Frp krever at utenlandske studenter i Norge må betale

Vil at utenlandske studenters fortrinnsrett til studentboliger fjernes.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.


Norge bruker 3,3 milliarder kroner på gratis studier til utenlandske studenter, og de har fortrinnsrett på studentboliger. Frp foreslo å endre dette for få uker siden, men ble stående alene. Alle de andre partiene vil tvert imot beholde ordningene og heller ta imot langt flere internasjonale studenter. Dette blir svært dyrt, men de stemte samtidig nei til å få en sak for å få belyst kostnadene av det de vedtar.

Norge er ett av svært få land med gratis utdanning for utenlandske studenter. Frp mener vi bør prioritere egne studenter først, og foreslo derfor at gratisprinsippet for norske studenter fortsatt skal gjelde, men vi synes det er rimelig at utenlandske studenter må betale en studieavgift for å gå på norske universitet hvis våre studenter må betale for universitet i deres hjemland. Dette stemte alle de andre partiene nei til.

Norge er ett av svært få land med gratis utdanning for utenlandske studenter.

—  

Norge bygger og subsidierer studentboliger, men det er kun et begrenset antall av studentene som får tilgang. Før studiestart, i august 2020, var det over 12.000 studenter i boligkø. Frp mener vi må først og fremst sørge for de norske studentene, og derfor foreslo vi å fjerne fortrinnsretten til studentboliger som utenlandske studenter har. Norske studenter i utlandet har ikke fortrinnsrett, og de må skaffe seg bolig selv, da synes vi det er rett og rimelig at samme praksis må gjelde for utenlandske studenter i Norge. Dette stemte alle de andre partiene nei til.

Nå har flertallet på Stortinget vedtatt et mål om å kraftig øke antall utenlandske studenter til Norge. Hvis vi legger til grunn at en lik prosentandel av de nye vil disponere studentbolig som i dag, vil vi trenge 4213 flere studentboliger bare for å dekke den forventede økningen av utenlandske studenter. Det bygges i år 1650 studentboliger. Det betyr at nesten alt vi bygger i de neste tre årene, til en kostnad tilsvarende 2 milliarder kroner, vil settes av til den forventede økningen av utenlandske studenter. Dette advarte Frp mot, men ble stående alene.

Det som kanskje overrasket meg mest var imidlertid ikke at Frp ble stående alene på en rekke områder, det var som forventet, men at alle de andre partiene samtidig stemte nei til vårt forslag om å få en egen sak om å få belyst kostnadene av hva de faktisk vedtok. Kostnadene med studentboliger er nevnt over, men når man samtidig vedtar å kraftig øke antall utenlandske studenter, når vi allerede bruker 3,3 milliarder kr i året på dette, så snakker vi om milliardbeløp i nye utgifter. Dette er kostnader som vil bli lempet over skattebetalerne, men de andre partiene ønsker altså å feie kostnadene under bordet. Frp mener det er direkte uansvarlig å ikke ville vite hva det man vedtar faktisk koster.

Stortingsflertallet, alle utenom Frp, har nå vedtatt at de ønsker enda flere utenlandske studenter til landet, at de fortsatt skal få gratis utdanning og at de fortsatt skal få fortrinnsrett til studentboliger. Dette selv om norske studenter må betale i utlandet, og norske studenter står i kø for å få studentbolig i Norge. Dette er en prioritering i milliardklassen Frp ikke kan være med på, og vi vil fremme våre forslag på ny etter valget i 2021. Desto større Frp blir, desto mer gjennomslag vil vi få.

Det bygges i år 1650 studentboliger.