Kommentar

Kronikk: Stavanger og Rogaland må på banen, lyntogbanen!

Framtiden går på skinner, det vet vi i Venstre, skriver Erik Hammer.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Tekst: Erik Hammer, Politisk nestleder Stavanger Venstre og varamedlem bystyret

Norge er et land som er skapt for skinnegående transport. De fleste vil tenke at det er feil. Vi har jo så mye fjell, vi har spredd bosetting og vi har jo allerede en godt utviklet infrastruktur for flytrafikk.

Dessuten er vi jo bare 5 millioner som bor her i Norge. Faktum er at vi reiser innenlands som om vi var 50 millioner. En gjennomsnitts nordmann flyr 10 ganger mer per år enn en gjennomsnitts europeer. Vi har i snitt 3 flyreiser hver og en av oss. Vi kjører bil som bare det. Nordmenn har et stort behov for å forflytte sitt legeme internt i Norge. Vi slår samtlige i Europa og vi ligger hele 2,5 flyreiser foran svenskene som er på 2. plass.

Mellom Oslo og Vestlandet (Bergen, Haugesund og Stavanger) har vi hver dag cirka 80 flyavganger hver retning. Oslo–Stavanger og Oslo–Bergen er blant Europas 10 mest trafikkerte innenriks flyruter. Hvordan er det mulig med 5 millioner innbyggere? Vi flyr altså mellom Vestlandet og hovedstaden med cirka 4 millioner flyreiser per år.
Transportbehovet vårt medfører i tillegg til persontransporten cirka 10.000 trailerturer på mer enn 150 kilometer hver dag. En enorm slitasje og belastning for miljøet og veiene våre.

Vi har altså en betydelig flytrafikk og transport på vei som begge står for en stor del av klimagassutslippene i Norge. I dag finnes en høyhastighets- eller lyntogbane i Norge. Det er den 64 km lange Gardermobanen som paradoksalt nok har som formål å frakte flypassasjerer til og fra Gardermoen.

Mye tyder på at Norge er ypperlig egnet for en storsatsing på lyntog mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. Dagens trafikkgrunnlag mellom disse byene alene gjør at det er lønnsomt å bygge en ny høyhastighetstrasé over Haukeli. I tillegg kommer trafikkgrunnlaget fra alle de mindre stoppestedene langs traseen.

Norsk Bane AS har i mer enn 20 år utarbeidet detaljerte planer for hvordan et slikt visjonært prosjekt kan gjennomføres. Det er nå på tide at politikere i de store byene, på Stortinget og i regjeringen for alvor ser nærmere på Norsk Bane sine forslag. Det ligger store muligheter for miljøet og samfunnsutviklingen i investering i en lyntogbane over Haukeli. For ikke å glemme samfunnsøkonomi og effektivisering. En togsatsing som i framtiden vil gjøre det mulig å reise fra sentrum til sentrum med tog på 2,5 timer mellom Stavanger/Haugesund/Bergen og Oslo, og 1,5 time mellom Stavanger og Bergen. Bare tenk hva det vil gi oss av muligheter å kunne reise med tog på 41 minutter mellom Stavanger sentrum og Sauda. Det er like lang tid det tar i rushtrafikken mellom Stavanger og Ålgård i dag.

Norsk Bane har beregnet utbyggingstid og kostnad. Det er ikke avskrekkende, spesielt med tanke på at det i stor grad er selvfinansierende, selv med billettpriser som er konkurransedyktige mot fly.

Med et passasjergrunnlag på 4 millioner reisende på fly mellom Vestlandet og Oslo ligger alt til rette. Eksempelvis var passasjergrunnlaget for lyntogforbindelsen med TGV mellom Paris og Lyon på under 1 million i 1980, før forbindelsen åpnet. Det er ikke stor andel av trafikken en ny høyhastighetsbane skal ha før den er lønnsom.

En høyhastighetstrasé er i seg selv en lønnsom investering fordi den kan utnytte kostbart materiell 2–3 ganger mer enn vanlige tog, nettopp på grunn av farten.

Så er det dette med fjell og tunneler. Lengste tunnel under Haukelifjell skal være 29 kilometer. Det er ikke langt. Høyeste høyde over havet er 650 meter, det er 650 meter lavere enn Bergensbanen var da den ble åpnet for snart 110 år siden. I tillegg er det mest lønnsomt i et 50-årsperspektiv å bygge togbane på fjellgrunn. Det gir mindre vedlikehold og reparasjoner ved flom og uvær.

Framtiden går på skinner, det vet vi i Venstre. Vi vil derfor gjøre hva vi kan for å løfte saken om lyntog over Haukeli inn i de politiske fora i de store byene, fylkene og ikke minst Stortinget for å få fart på utredningen og behandlingen.

Nylig vedtok Rogaland Venstre på sitt fylkesårsmøte at tiden er inne for å satse på bygging av lyntogtrasé over Haukeli som en del av Norges framtidige regionale og nasjonale infrastruktur.
Venstre er det grønne partiet som hver dag jobber for det grønne skiftet. Det er viktig å ha visjonære tanker inn i praktisk politikk. Visjoner om en effektiv, samfunnsutviklende og grønn satsing på jernbane. Akkurat som Venstre også hadde for over hundre år siden, da man våget å satse på storstilt jernbanebygging. Jernbaner som i sin tid effektiviserte og utviklet landet vårt til det det er i dag.

Det vil være et betydelig grønt skifte å få ned innenlands flytrafikk, samt å flytte tungtransport fra vei til skinner. Her snakker vi om et grønt prosjekt som samtidig er svært lønnsomt for samfunnet og næringslivet.

En ny lyntogbane mellom Østlandet og de tre Vestlandsbyene Bergen, Haugesund og Stavanger har mange positive aspekter i seg. Det vil være veldig viktig for miljøet, vår nasjonale konkurransekraft, næringslivet, samfunnsutviklingen, regionen og ikke minst distriktene. En god del forskning viser til at en satsing på en lyntogforbindelse, som kan konkurrere med flytrafikken, vil være positiv for all togtransport. I Venstre lurer vi på hva vi venter på, med utålmodighet. Vi kommer derfor til å jobbe for at Stavanger, Haugesund, Bergen og Oslo kommer på banen, lyntogbanen. Uten de store byene som lokomotiver vil ikke lyntogvisjonen realiseres.