Jovisst, Mímir, det er satt en sluttdato for norsk olje- og gassproduksjon!

Hvis stortingsrepresentantene tør og vil, blir 15. mai 2049 siste dag for petroleumsproduksjon på norsk kontinentalsokkel.

Av: Finn H. Sandberg, pensjonert oljearbeider

For å kunne produsere hydrokarboner på norsk kontinentalsokkel, må eiergruppen av et felt ha en såkalt produksjonslisens. Denne lisensen tildeles ved godkjenning av dokumentet som kalles Plan for utbygging og drift (PUD). Lisensen er tidsbegrenset og har ulik varighet i forhold til blant annet mengden av reserver.

Den siste sluttdatoen som til nå er fastlagt, er for Johan Castberg. Feltet er under utbygging, og det skal etter planen komme i produksjon sent i 2022. Produksjonslisensen varer fram til 15. mai 2049 – som per i dag er siste dag for produksjon av olje og gass på norsk sokkel.

Leder: Sluttdato for oljå

For å forlenge produksjonstiden må operatøren av feltet søke myndigheten om en forlengelse. Som regel blir en slik søknad godkjent, slik for eksempel både Ekofisk og Statfjord har opplevd flere ganger.

Det er Oljedirektoratet (OD) og Petroleumstilsynet (Ptil) som vurderer søknadene basert på henholdsvis reserveregrunnlaget og sikkerheten. Disse institusjonene tar ingen hensyn til økonomi/lønnsomhet ved produksjonen.

Ifølge faktasidene til OD vil faktisk nesten 30 prosent av de gjenværende reservene være produsert fra felter som skal bli nedstengt innen utgangen av 2030. Da er ikke gigantfeltet Troll regnet med.

Hvis politikere vedtar et ytterligere krav knyttet til miljø og klima, som viser til farer/skadevirkninger av petroleum, vil det kunne bety at det ikke vil gis forlengelser utover de allerede gjeldende lisensbetingelser – hvis de tør!

Sluttdato for noen velkjente felt (hentet fra ODs faktasider):

Åsgard 10.04.2027

Ekofisk 31.12.2028

Troll 30.09.2030

Oseberg 01.03.2031

Snøhvit 01.10.2035

Gullfaks 30.06.2036

Johan Sverdrup 27.01.2037

Snorre 31.12.2040

Ormen Lange 02.02.2041