Ingen adgang for «sånne som deg»

DEBATT: For meg gir rullestolsymbolet et hint om hvor i samfunnet jeg kan bevege meg, et signal om at her er jeg velkommen inn.

Av: Tove Linnea Brandvik. Forbundsleder i Norges Handikapforbund

Du ser først og fremst de godene jeg har. Jeg ser de få stedene der samfunnet slipper til «sånne som meg».

Rullestolsymbolet. Vi ser det på parkeringsplasser og på toaletter. Det du ser er kanskje en ledig parkeringsplass, som du ikke kan benytte, eller et toalett der ingen står i kø. Du tenker kanskje at vi har det bra, vi som har tilgang til steder som er tilrettelagt og merket for «sånne som oss».

For meg gir rullestolsymbolet et hint om hvor i samfunnet jeg kan bevege meg, et signal om at her er jeg velkommen inn. De aller fleste steder er jeg det ikke. De fleste toaletter og parkeringsplasser, skoler, rådhus, biblioteker, kirker, restauranter, og jeg kunne ha fortsatt oppramsingen, er stengt for oss som bruker rullestolen som framkomstmiddel. Likevel ser mange først og fremst godene vi har, alt vi har fått og har tilgang til.

Hva er problemet med rullestolsymbolet som bærer av informasjon? Symbolet forteller en historie om at problemet er rullestolen i seg selv, eller mer presist, min og andre folks manglende evne til å gå. Det plasserer skylden for manglende tilgjengelighet hos den som er funksjonshemmet, ikke hos samfunnet som stenger noen mennesker ute.

Mitt problem er ikke at jeg ikke kan gå, men at mitt fantastiske hjelpemiddel som gir meg mulighet til å komme meg fram ikke kan manøvrere i samfunnet, slik vi har bygget det. Vi kunne ha bygget annerledes. Vi kunne ha ønsket alle velkommen inn. Men når vi tenker at det er feil med folk, så blir løsningene deretter.

Hva hadde skjedd hvis vi snudde på merkingen og heller satte opp skilt som viste at her er det adgang bare for noen? Hva hvis hvert eneste utilgjengelige sted var tydelig skiltet med «ingen adgang for sånne som deg»? Vi ville ha sett et symbol for utestengelse de aller fleste steder. Kanskje ville vi tenkt annerledes om hva som er problemet og hvilke løsninger som trengs. Kanskje ville vi sett at det som foregår er systematisk og omfattende diskriminering.