Idrett i fortid, nåtid og framtid

DEBATT: Husk at debatten også må skje i nær dialog med idrettslagene, Idrettsrådet og Rogaland Idrettskrets.

Av: Per A. Thorbjørnsen. Folkevalgt 1983–2019 Stavanger bystyre.

Først hevder Arbeiderpartiets Dag Mossige og Øyvind Jacobsen i et leserinnlegg her i avisen at det har vært for lite idrettspolitisk debatt og engasjement i tidligere politiske perioder. Jeg valgte i mitt svar å imøtegå dette i fem punkter. Så får jeg et tilsvar: «Arbeiderpartiet ser framover, Thorbjørnsen», der mitt innlegg attpåtil kalles «politisk kjekling». I tillegg blir det nevnt at jeg var leder av Venstres valgkomité, og det refereres til Venstres nåværende gruppes budsjetthåndtering, uten at jeg forstår hva det har med saken å gjøre.

Det konkluderes med at min måte å debattere på er «utdatert og at idretten vil ha handling.» Du store min tid. Ja ja, de om det. Jeg for min del sliter virkelig med å se det fornyende, det konstruktive og det samlende i Stavanger Arbeiderpartis nye revolusjonerende form for politisk debatt anno 2021.

Kommunestyrerepresentantene Mossige og Jacobsen klarer likevel, og overraskende nok, ikke helt å gi i slipp på fortiden og kritiserer nå behandlingen av tre tidligere saker. De får tillate at jeg på nytt velger å svare. 

1. De interkommunale hallene har vært et tverrpolitisk verk. Prinsippet om de fire kommunene og fire anlegg ble faktisk vedtatt i en periode hvor blant annet Arbeiderpartiet og Venstre i Stavanger var i budsjettsamarbeid. Hver enkelt arena er også behandlet i hvert enkelt av eierkommunene. Anleggende er et resultat av nært samarbeide og dialog mellom idretten og det politiske miljøet. Å etterlyse mer debatt nå fire år etter det siste vedtaket ble fattet er helt meningsløst. 

2. Forus Sportssenter var initiert av Rogaland bedriftsidrettskrets. Kretsen søkte kommunene Sola, Sandnes og Stavanger om garantier. Solide flertall i alle de tre kommunene sa ja. Saken var til behandling i 2013, 2014 og 2015. Arbeiderpartiet i Stavanger var for garantien da den var til endelig politisk behandling. Det er virkelig vanskelig å forstå hvordan forrige periodes flertall skulle ha et større ansvar enn Arbeiderpartiet! 

3. Folkebadet og 50 meters basseng. Ja, en kan virkelig undre seg over hvorfor dette ikke er blitt en realitet. Vi var fire politikere fra henholdsvis Ap, H, Frp og V som la fram et romprogram i 2010. Men formannskapet ville ha nye runder med nye befaringer og nedskalering av arealdelen. Det ble starten på en ørkesløs politisk prosess. Jeg tror vi skal være ærlige på at ansvaret for dette hviler i et samlet politisk miljø på Nord-Jæren. Det må i samme åndedrag nevnes at Sola kommune i fjor høst inviterte til å bygge et interkommunalt 50 meters basseng, det takket kommunestyret i Stavanger nei til. 

Jeg ønsker kommunestyret i Stavanger lykke til med idrettspolitiske debatter, om realisering av Fagplan idrett 2019–2034 og om nye ideer og forslag. Men husk at debatten også må skje i nær dialog med idrettslagene, Idrettsrådet og Rogaland Idrettskrets. Det er Arbeiderpartiet som dveler ved vedtak fattet i fortiden. Idretten har framtiden foran seg.