Foto: Tomas Alf Larsen

Ideologi i kommunen og di

LEDER: Siden Rogalands Avis i slutten av mai begynte å skrive om rekommunaliseringen av foretakene, har diskusjonen gått høylytt mellom spesielt Høyre og Rødt, skriver Bjørn G. Sæbø.

«Kommunale foretak» og «bestiller-utfører-modellen» er ikke akkurat det som får nakkehårene til å reise seg av entusiasme, men begrepene beskriver hvordan kommunen får oppgavene gjort. Klisjéhistorien om kommunearbeidere som bruker spader til hvileredskap har hengt lenge i, og som en del av New Public Management-trenden som Tony Blair inspirerte til på slutten av 1990-tallet, har Stavanger kommune også sine vrier. Delvis som effektivisering, men også heiet fram fra politikkens blå side der myten om offentlig sendrektighet lever best. 

Hovedgrepet var å opprette de seks kommunale foretakene Stavanger boligbygg, Stavanger byggdrift, Stavanger natur- og idrettsservice, Sølvberget, Stavanger parkeringsselskap og Stavanger utvikling. Siden Rogalands Avis i slutten av mai begynte å skrive om rekommunaliseringen av foretakene, har diskusjonen gått høylytt mellom spesielt Høyre og Rødt – siden sistnevnte parti sitter med den politiske gjennomføringen. 

Til tross for at Høyre spiller forbauset er det ingen bombe at de rødgrønne flertallspartiene vil gjøre noe med de kommunale foretakene og bestiller-utfører-modellen. Begge deler står omtalt på den politiske plattformen de nye flertallspartiene er valgt inn på, og en rekommunalisering av oppgavene er definitivt i tråd med ideologien til spesielt flertallsparti som Rødt og SV. Å putte offentlige oppgaver inn i en markedsmatrise – som har vært høyresidens og til dels Aps mantra – kan ha sine negative sider. Økt byråkratisering og stoppeklokke-mentalitet kan være to av dem. At bestiller-utfører-modellen evalueres er klok politikk – at modellen sammen med de kommunale foretakene kan bli gjenstand for endringer, er også fornuftig. At denne prosessen skal skje uten oppsigelser og på en ryddig måte for alle parter, er en selvfølge og en forutsetning.