Hva mener partiene?

DEBATT: Det går sakte men sikkert mot neste valg, og partiene har begynt med sine etter min meining forvirrende avklaringer av deres partiprogrammer.

Av: Øyvind Larsen.

Det går sakte men sikkert mot neste valg, og partiene har begynt med sine etter min meining forvirrende avklaringer av deres partiprogrammer. Vedlagt er 12 punkter som partiene burde kunne svare ja eller nei på. Viktige samfunnsspørsmål er ikke besvart hittil av partiene.

Valgtema i ønsket partiprogram:

NEI til bomfinansiering av veier og annen infrastruktur. Staten må betale 100 %.

NEI til detaljstyring av utdanning og lærere. Lærere skal organisere utdanningen uten politikerinnblanding. Politikerne gir bare finansiering. 

NEI til lastebil-transport over lange distanser som overføres til båt/ferje mens ny jernbane venter og deretter til jernbane.

NEI til sentralisering av politiet. 

NEI til vindmølleparker. Kan godkjennes av kommune: Et par vindmøller for eksempelvis en enkel bedrift/gårdsbruk eller turisthytte. 

NEI til sentralisering av Finnmark/Troms.

NEI til eiendomsskatt.  

JA til modernisering og forbedring av vannkraftturbiner med utstyr, men med tilpasset energi bare for Norge.

JA til framtidsinvesteringer i infrastruktur, utdanning og forskning.

JA til framtidsinvesteringer i moderne jernbane langs hele Norge, helt til Tromsø og Kirkenes.

JA til initiativ for å redusere trafikkaos i tettsteder, men uten bom. Godkjent metode: Skape konkurranse for personbilen med god og effektiv nok kollektivtransport.

JA til omorganisering av statens økonomiske midler. Store deler av Oljefondet må plasseres i fond for framtidsinvesteringer.  Mindre pensjonsfond og  større vekt på framtidsinvesteringer enn pensjon.