Hva er Stavanger uten idretten, frivilligheten, samholdet og kunsten?

DEBATT: Brodd ga et alternativ til å henge utenfor Ringen gatekjøkken i Nymannsveien.

Av: Roar Houen. Vara til kommunestyret og 1. vara  til utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (V).

Venstre kjemper for et fritt samfunn, den frie tanken, et samfunn som gir rom for forskjeller og ulikheter. Et sosialliberalt samfunn som styrker friheten, fellesskapet, dugnaden og samhold. 

Som liten gutt ble jeg med far min og tante Gry på dugnad i Metodistkirken. Dette er det tidligste minnet jeg har om dugnad. Å samle flokken og få en stor jobb gjort med godt humør og sterkt samhold. Kirken hadde jubileum og trengte sårt til oppussing av hele kirkerommet. Alle sto på, malte vegger, vasket og bonte. De store messinglysekronene ble senket ned fra taket og gitt en ordentlig omgang med pussekluten. Skinnende blankt og velduftende var alt klart til jubileum. 

Da jeg var cirka 14 år gammel ble jeg med i styret i Brodd Åpen virksomhet. Idrettslaget Brodd arrangerte diskotek to ganger i uken på Midjord bydelshus for ungdommene i bydelen. Et kjærkomment tilbud for oss som ellers hadde som beste alternativ å henge på hjørnet utenfor Ringen gatekjøkken nede i Nymannsveien. Åpen virksomhet, eller Open House, var ikke et rekrutteringstiltak for å få flere inn i idretten, det var bare det det var, en kul og trygg plass å være. 

Det var helt sikkert ikke alltid like enkelt for de voksne på disse kveldene. De fra Brodd som stilte opp og brukte fritiden sin som dørvakter og passet på at kveldene gikk sånn noenlunde rolig for seg. Jeg husker mange kvelder hvor det var i overkant hektisk på Midjord. De voksne som var med ga imidlertid aldri opp, men viste heller tillit til oss ungdommer og engasjerte oss i driften av diskoteket, som DJs, stå i kiosken eller til å være med i styret. Vi fikk bestemme og diskoteket var vårt. 

Brodd tente en gnist i meg denne gangen. Jeg så hvor verdifullt og givende det kunne være å arbeide sammen for et bedre fellesskap. Siden har jeg alltid meldt meg til ulike verv. Som klassekontakt, medlem av FAU, styrer eller komiteer. Smått eller stort, dette er arbeid jeg liker. Det å kunne gjøre en innsats for fellesskapet gir meg stor glede og innhold i livet.

Opp gjennom årene har jeg stadig truffet på folk som står på for foreningen sin, eller laget, partiet, skolen, barnehagen, nabolaget, vennen, ungene, korpset, idrettslaget, bydelen, dyrene, blomstene eller kanskje for noe som er langt unna en selv. Saker og tiltak som er verdt å bruke tiden sin på. I løpet av de 12 årene jeg satt som lokalpolitiker for Venstre i Storhaug bydelsutvalg har jeg truffet mange av disse flotte folkene.

Det var først da barna mine begynte i Brodd ble jeg ble ordentlig kjent med idretten og livet i en bydelsklubb. Lag som satser på glede, mestring, folkehelse, integrering og vennskap. Det store engasjementet rundt og i en bydelsklubb. Spillere, foreldre, medlemmer fra 5–80 år gamle samlet i en stor engasjert flokk. Det er dette som er idrettsglede, samhold og livsutfoldelse i praksis. Det er dette som gjør en by god å bo i. Det er folkehelse. Det er kultur.

Kunsten er også av enorm betydning for byen vår. Få ting i verden har større betydning enn kunsten. Den frie stemmen. Kunstnerne er som hoffnarren som må fortelle kongen hvordan det egentlig står til i riket. Kunsten kan utfordre eller behage. Kunsten kan ta oss med videre til nye tanker, nye måter å se verden på. Kunsten kan ta deg med til fremmede steder, la deg bli kjent med nye opplevelser. Kunsten legger grunnlaget for det frie samfunnet og den frie tanken. 

Dette er verdier som er demokratiske byggesteiner. Venstre kjemper for et fritt samfunn, den frie tanken, et samfunn som gir rom for forskjeller og ulikheter. Et sosialliberalt samfunn som styrker friheten, fellesskapet, dugnaden og samhold. 

Venstre gjorde det ikke så godt i kommunevalget til nye Stavanger som vi skulle ønske, men vi er landets eldste parti, og har stolte tradisjoner vi skal bringe videre i det nye kommunestyret denne perioden. Nå har vi 3 representanter i kommunestyret og vi er representert i alle hovedutvalgene så nær som i Kultur, idrett og samfunnskontakt, der vi har 1. vara. Jeg er denne varaen og skal sammen med Venstre stå på og jobbe for at Stavanger skal satse på frivillighet, på idrett, på kunst og kultur. 

Venstre tror på de verdiene som skapes her. Vi tror på det samfunnet som gir gode vilkår for aktive og engasjerte borgere. Vi legger vekt på den frie stemmen og det frie mennesket. 

Venstre ser verdien av de mange tusen av frivillige som daglig jobber for fellesskapet. Vi kan ikke gjøre som den nye posisjonen foreslo i sitt første budsjettforslag, å kutte i tildelingene her. Stavanger kommune må ikke kutte i vilkårene for frivilligheten. 

Vi kan ikke ta ned satsingen på idretten og vi kan ikke kutte i kunsten og kulturen. Det har vi ikke råd til. For hva i all verden skal vi leve for da?