Hummer må fredes i Stavanger

DEBATT: Nå starter hummersesongen. Skal vi ha hummer å fiske også om 100 år, må vi ta viktige grep nå, skriver Håkon Fossmark (MDG).

Skrevet av: Håkon Fossmark, Miljøpartiet De Grønne Stavanger

Nå starter hummersesongen. Skal vi ha hummer å fiske også om 100 år, må vi ta viktige grep nå. Klokken 08.00 i dag er det magiske tidspunktet. Da starter hummersesongen, årets høydepunkt for mange fiskere. Men vi kan ikke ta hummeren for gitt.

Fangsttallene viser dessverre en kraftig nedgang fra 1945 og fram til i dag. Årsaken er overbeskatning; det fanges mer hummer enn arten selv klarer å reprodusere. Det skjer enten i form av ulovlig fiske, spøkelsesteiner eller bifangst fra taretrålere.

Dersom vi vil at det skal finnes hummer i ryfylkebassenget også om 100 år, er det viktig vi tar grep nå. 

Det betyr blant annet at vi alle må følge de nasjonalt strenge reglene, som blant annet sier at hummer med utvendig rogn er fredet hele året. I tillegg må alle teiner ha fluktåpning som er festet med nedbrytbar bomullstråd, slik at teinen skal kunne åpnes og hummeren rømme dersom en teinen blir forlatt i sjøen. På den måten unngås spøkelsesfiske, hvor tapte teiner står og fisker og dreper hummer i år etter år. I tillegg skal all hummer som er mindre enn 25 centimeter settes ut i sjøen igjen. For å nevne noen av reglene.

Et annet viktig grep som nå blir gjort i Stavanger, er å opprette ett eller flere fredningsområder for hummer. Det betyr at Stavanger kommune, i samarbeid med Fiskeridirektoratet og lokale fiskarlag, setter av områder i Stavanger hvor det blir forbudt å fiske etter hummer. 

Det var et enstemmig Utvalg for miljø og utbygging, altså Arbeiderpartiet, Senterpartiet, FNB, Høyre, Frp og Venstre som stemte for MDG sitt forslag. Et fredningsområde for hummer, mener utvalget, er et viktig grep for å bevare hummerbestanden for kommende generasjoner.

Dette har vist seg å ha god effekt andre steder i landet, for eksempel på Kvitsøy. 

Fiskeridirektoratet viser for eksempel til at når hummer fredes i ett eller flere områder, rekker hummeren å bli større, som igjen betyr at hunnene bærer flere og større egg, noe som igjen gir større larver med bedre evne til å overleve. I tillegg er det dokumentert at larver driver ut av områdene og på den måten bidrar til hummerrekrutteringen også utenfor fredningsområdene.Samtidig foregår det også en viss utvandring av større hummer fra fredningsområdene.

Vi forventer at fredningsområdene i Stavanger skal være på plass til hummerfisket starter i 2021. Det blir et viktig bidrag for å bevare hummerbestanden for kommende generasjoner.