Høyres elbil-fordeler

LEDER: Det er også grenser for hvor lenge staten kan subsidiere bilkjøpere som skaffer seg Tesla til en million kroner, skriver Bjørn G. Sæbø.

Den norske elbil-satsingen har vært en stor suksess. Markedsandelen i 2020 vil være på 50,5 prosent og elbilbestanden i år vil nærme seg 270.000. Flere års gratis bompengepassering, kjøring i kollektivfelt, billigere ferje og moms- og avgiftsfritak har vært gulrøttene som har sendt Norge opp i den internasjonale elbiltoppen relativt sett.

Det er ikke nordmenns overlegne miljøbevissthet som gjør oss til elbil-vinnere – det er snarere et utslag av at vi har så mye penger at vi kan kjøpe oss til en viss miljøsuksess. Det er også grenser for hvor lenge staten kan subsidiere velstående bilkjøpere som skaffer seg Tesla til en million kroner.

Baksiden av suksessen er 7,7 milliarder kroner i tapte momsinntekter for statskassen i 2019, og 3,3 milliarder tapt i engangsavgift. Lokalt har bomringene slitt med avgiftsfritak, og selv med lavere sats for elbiler greier ikke bomprosjektene på Nord-Jæren å nå inntektsmålene. Når Høyres programkomité ønsker å fase ut elbilfordelene fra 2022, bør partiet tenke langt større enn «bare» å fjerne elbilistenes gulrøtter. Siden alt henger sammen med alt – i hvert fall elbilfordeler, veiprising, veifinansiering og miljømål – bør programkomiteens Henrik Asheim og flere med ham se på mål og virkemidler.

Målet er at alle nybiler som er i salg etter 2025, skal være fossilfrie. Med dagens elbilfordeler vil inntektene til staten og bompengeselskapene fortsette å synke, og kommunene risikerer at de må kutte enda mer i kollektivprosjektene. Sistnevnte skal på sin side få flere til å velge vekk bilen – som igjen fører til enda færre inntekter for stat og bompengeselskaper. Målene jobber med andre ord mot hverandre, noe som gjør at Høyre bør lukte på Aps ønske om å erstatte bompenger med veiprising.

Sistnevnte ordning kan gjøre det mulig å hente inn milliardene statskassen glipper i dag, slik at det kan vedlikeholdes veier som også slites av elbiler.