Høyreregjeringen selger og privatiserer landet

DEBATT: Felles verdier og velferd konsentreres nå på færre private hender.

Av: Nils Kristen Sandtrøen. Stortingsrepresentant for Ap. 

Felles verdier og velferd konsentreres nå på færre private hender. Alt fra naturressursene våre som skogen, til tryggheten for helsetjenester blir i større grad forbeholdt de få. Man må også i stadig større grad ta et privat ansvar for pensjon. Det skjer gjennom bevisste politiske valg, som når renholderne i Forsvaret eller våre arbeidsfolk som vasker toggulvene, blir fratatt opptjente pensjonsrettigheter. Eller at velferden svekkes markedskreftene ved inntektene til kommunene underprioritertes. Alt dette skaper større forskjeller, og det skaper utrygghet ute blant folk i landet vårt.

På 1980-tallet påsto høyrepartiene at forskjellene måtte bli større for at økonomien visstnok skulle fungere bedre. Vi vet i dag at det er bare er tull. Virkeligheten er helt motsatt av det de hevdet. Det er landene med små forskjeller, en sterk velferdsstat og økonomisk trygghet for det breie lag av befolkningen, som gjør at helsa til folk er best, kriminaliteten er lavest, og tryggheten er størst.

Derfor trenger vi et mer rettferdig Norge med mindre forskjeller. Vi trenger et Norge der naturressursene våre kommer lokalsamfunnene til gode, enten ved at de er fordelt på hendene til de mange eller eid i fellesskap.

Høyre påstår at det ikke spilte noen rolle om et tysk oppkjøpsfond kjøper opp en stor del av Trøndelag og skogen, fordi skogen visstnok uansett var i Norge. Det bryter med den norske tradisjonen hvor vi har forvaltet naturressursene enten det er vannkraft eller olje til det beste for fellesskapet. Vi vet at det er gjennom å prioritere arbeidsplasser og verdiskaping at vi skaper de gode samfunnene. Nå er det i stedet spekulasjonsdrevne priser på eiendommer og muligheter til å selge uten noen krav til lokale ringvirkninger eller bearbeiding, som er det førende for politikken. 

Som du forstår, har vi et veldig viktig stortingsvalg foran oss. Det vil avgjøre hvordan velferdsstaten skal fungere, og hvordan naturressursene våre skal være fordelt.