Hjelp flyktningene i sine nærområder

DEBATT: – Opprettelse av asylinstitutt i Afrika og Asia syns jeg er en flott idé, skriver Tore Nærland.

Av Tore Nærland

Opprettelse av asylinstitutt i Afrika og Asia syns jeg er en flott idé som Frp foreslår. Frps nye program angående innvandringspolitikk foreslår følgende: Det norske velferdssamfunnet er helt avhengig av en streng og ansvarlig innvandringspolitikk. 

Fremskrittspartiet vil avvikle dagens asylinstitutt, og innføre et nytt og mer rettferdig system som gjør at flyktninger slipper å betale alt de eier til menneskesmuglere og risikere livet på ferden til Europa.

Vår løsning, Frp-modellen, er å opprette asylsentre i Afrika og Asia. Da vil flyktningene kunne søke asyl fra sitt eget nærområde mens de er under beskyttelse. Flere europeiske land tar nå til orde for en slik modell, som vil sikre et mer moderne, effektivt og humant asylinstitutt. Jeg synes også det er viktig å hjelpe flyktningene i sine nærområder, slik som i Jordan, Libanon, Bangladesh og Rwanda, for eksempel. Jeg tror at det er mye bedre å bruke penger i nærområdet, og skolere flyktninger i sine nærområder. Det er en dyr utgift å ta flyktninger til Norge. For mange flyktninger er det vanskelig å integrere seg i Norge, ser vi.

Det heter seg at man skal ikke sette grupper opp mot hverandre, men jeg ser på grupper som funksjonshemmede i Norge i dag, så er det mange som vil i arbeid, cirka 100 000.

Som oftest står de i kø etter de nye landsmenn når det gjelder arbeid. Derfor har jeg mer tro på at flyktninger heller skal få hjelp i de områdene de kommer fra, da det er lettere å reise tilbake til sine land når det blir fred. Der er mange som ikke greier det norske klimaet, og jeg ser og at mange nye flyktninger har store problemer med å integrere seg i det norske samfunnet i dag. Noen får det godt til, men andre har problemer.

LES OGSÅ: Mann falt i vannet i Vågen