Helsemakt og helseavmakt

LEDER: Samtlige norske fylker er rammet av koronaviruset, og når vi nå går over i en fase der smittebærerne vil være ukjente, må restriksjonene bli tøffere, skriver Bjørn G. Sæbø.

I fin demokratisk tradisjon er mye av helsemakten delegert ned til kommunelegene. Ordningen fungerer fint i normale tider. Disse fagpersonene kjenner sine miljøer fra innsiden, har oversikt over utbrudd av diverse smittsomme sykdommer i barnehager, skoler og sykehjem, og er de beste til å iverksette tiltak. Dette er ikke normale tider. Selv om de lokale kommunelegene i Stavanger og Sandnes synes å ha ligget et hestehode foran med forbud mot innendørs forsamlinger med mer enn 500 deltakere og karantene for folk som har vært i hele Østerrike, må det gjøres noe med helsemaktkjeden.

Flere kommuneleger og andre ledende medisinere har allerede etterlyst et tydeligere lederskap i kampen mot koronaepidemien. Det er fullt forståelig at folk blir forvirret når det opprettes forsamlingsforbud i den ene kommunen, samtidig som et fly fullastet med passasjerer på vei hjem fra Nord-Italia kan lande i Norge uten noen form for registrering eller testing. Ulike arrangørers oppsiktsvekkende mangel på forståelse for smittefaren – her tenkes det på Fotballforbundet som langt på overtid trodde de kunne arrangere en landskamp med nesten 30.000 tilskuere – peker også i retning av at det må snakkes om korona med én stemme.

Samtlige norske fylker er rammet av koronaviruset, og når vi nå går over i en fase der smittebærerne vil være ukjente, må restriksjonene bli tøffere. Det kan bli aktuelt å legge ned forbud mot større utendørs ansamlinger som russetreff, kollektivselskaper kan også risikere å bli pålagt tiltak som rammer hverdagen til folk flest. Nettopp behovet for tydelig ledelse i det som kan bli en nasjonal krise, peker i retning av at helsemyndighetene snakker med én stemme. 

Til nå har Norge hatt en relativt oversiktlig smittesituasjon der det har vært mulig å spore opp kildene, og der rådene har vært tilpasset lokale forhold og det er gitt rom for tvil. Nå må helseminister Bent Høie samle helsemakten på færre hender.