Hei, hvordan har du det i disse tider?

KRONIKK: I det politiske Stavanger jobbes det nå også på tvers av politiske skillelinjer. Alle er enige om målet, og nå er tiden her for løsningsorientering og det gode konstruktive samarbeidet.

Av: Hege Benedicte Blom Stene, leder Stavanger Venstre

På døren til den stengte blomsterbutikken henger det en håndskrevet plakat: 

– Vi leverer hjem til deg i disse tider. 

Og alle som kommer eller går forbi vet hva «disse tider» betyr. 

Det er tidene der vi hilser hverandre med albuen, med foten, et vink, et smil. Der vi holder hverandre på betryggende avstand. Ingen håndtrykk, ingen klem, men med de anbefalte to meterne luftig trygghet mellom oss. 

Det er tidene da vi bruker ord som underlige, vanskelige, merkelige og utfordrende om dagene våre. Der mange av oss sitter alene på hjemmekontor, er i karantene eller i isolat, mens vi venter på de aller siste nyhetene om det som foregår rundt oss. Med informasjon som vi nesten ikke makter å ta inn over oss. 

Det er dagene da mange kjenner på redsel, uhygge, frykt og hjelpeløshet. Noen på grunn av egen helsesituasjon, eller fordi vi bekymrer oss for noen vi er glade i. Mange kjenner på en overmannende uro på grunn av en total bråstopp i omsetning av varer og tjenester. Virkeligheten er brutal. 

Det er tidene der det meste er så usikkert. Der alle må bidra på hver sin måte. Der byen og landet og verden stopper opp og vi vet at fra nå av er ingenting som før. 

Så, hvordan har du det i disse tider?

Det er betryggende at vi har ledere som formidler fakta, og som holder oss oppdatert. Som gir råd, krav og anbefalinger for at vi skal ha det best mulig. Som endrer og vedtar nye lover. Som vel aldri har snudd seg så fort rundt noen gang. Som jobber dag og natt og som gjør det som gjøres kan for at vi skal forstå at alle må bidra i denne svære verdensomspennende dugnaden. 

I Stavanger jobbes det på spreng. Kommunens administrasjon har snudd dagene opp – ned. De ansatte på alle plan står parat til å gjøre det som trengs. Fra hjemmekontor via nettmøter og telefoner, i nærmest forlatte kontorbygg, i kriseberedskap. Hver enkelt dag må møtes på en ny måte, alt utfra hva som har skjedd siden gårsdagen. 

I det politiske Stavanger jobbes det nå også på tvers av politiske skillelinjer. Alle er enige om målet, og nå er tiden her for løsningsorientering og det gode konstruktive samarbeidet. Tiden er her nå for å løse utfordringer. Sammen som et felleskap mellom partiene, og mellom innbyggerne, deres folkevalgte og de dyktige ansatte i kommunen.

I Venstre har vi en har en sterk indre motivasjon til å stå i denne pågående kampen for å ta vare på liv og helse, og kampen mot at enkeltmennesker, familier, små og store bedrifter skal måtte rammes på uopprettelig vis. Jeg ser hvordan det jobbes hardt hver eneste dag, både i Venstre og i andre partier, med å identifisere og ta tak i de mange samfunnsutfordringene vi nå må håndtere både lokalt og nasjonalt. Jeg tror sjelden det har føltes mer meningsfylt å være engasjert som politiker på både lokalt og nasjonalt nivå, enn når man jobber for å hjelpe egne innbyggere som står i en akutt krise, slik som nå. Det viktigste av alt nå er at folks liv og helse skal reddes. Og at bedriftene skal kunne overleve krisen, slik folk fortest mulig kan komme seg på jobb igien og fortsette å drive landet fremover, når epidemien endelig er over.

Så, hvordan har du det i disse tider?

Stavanger Venstre har utarbeidet en lang rekke forslag til hvordan vi mener Stavanger kommune bør bruke sitt handlingsrom til å styrke det lokale næringslivet. Disse vil vi legge frem i formannskapsmøtet på torsdag. Men politikken utvikles hele tiden, og derfor vil vi gjerne også ha dialog og innspill fra deg som innbygger, både nå, og i fortsettelsen. La meg nevne noen av våre forslag hittil.

Venstre vil skru opp hastigheten i kommunens planlagte utbyggings- og rehabiliteringsprosjekter. Slik kan vi både gi innbyggerne våre bedre barnehager, skoler og sykehjem tidligere enn opprinnelig planlagt, samtidig som vi får store positive ringvirkninger for både store og små lokale bedrifter. 

Venstre vil gi reduksjon i leieutgifter for dem som leier kommunal bygning og grunn, og åpne for å gi fullt fritak for bedrifter som befinner seg i en helt kritisk situasjon.

Venstre ønsker også å gi betalingsutsettelse av kommunale avgifter, gebyrer og eiendomsskatt. Ikke bare for bedrifter, men også for husstander som har behov for lite pusterom akkurat nå. 

Vi vil at kommunen skal holde en særskilt tett dialog med gründere og småbedrifter i denne perioden, for å fange opp behov fortløpende, tilby assistanse og, i tillegg, for å kunne trekke på deres kompetanse i det behovet som kommunen vil ha i tiden som kommer. 

Kommunen har store oppgaver foran seg å løse, samtidig som svært mange ansatte fra det private næringslivet har blitt permitterte. Disse menneskene er en enorm ressurs som sitter på kompetanse som kommunen kan og bør benytte seg av. Derfor bør kommunen gjennomgå egne behov og snarest lyse ut midlertidige vikariater og prosjektstilinger, der denne kompetansen kan nyttiggjøres.

Det er så mange tiltak som trengs for at vi skal kunne ha det best mulig, og da må vi tenke sammen.

Så, hvordan har du det i disse tider?

Vi er et dugnadsfolk. Vi er vant til å hjelpe hverandre når det trengs som mest. Vi trenger det sosiale tillitsbaserte fellesskapet. Vi er vant til å trekke lasset sammen. Vi er enkeltmennesker som tar vare på hverandre. Akkurat nå trenger vi denne styrken. Nå får vi prøvd oss. 

Alle vet at disse tider er koronatider, og du og jeg og vi vil gjøre det beste vi kan for å komme oss igjennom dem.

Så akkurat nå… i disse tider… nå ringer jeg til blomsterbutikken.