Dag Mossige (Ap).

Havnesamarbeidet

DEBATT: Når den nye kommunen er en av partene i et samarbeid med andre, kan en ikke diktere løsningene ensidig.

Av: Jostein Eiane, Stavanger Krf.

Gruppeleder i Arbeiderpartiet, Dag Mossige kritiserer KrF og undertegnende for ikke å foreslå det selvfølgelige i fellesnemnda; at kommunesammenslåingen utløser behov for å reforhandle selskapsavtalen i Stavangerregionen Havn IKS. 

Det fellesnemnda derimot diskuterte var prinsippene rundt dette. Når den nye kommunen er en av partene i et samarbeid med andre, kan en ikke diktere løsningene ensidig. Derfor overlot fellesnemda dette spørsmålet og andre til selskapenes egne organer. 

Mossige er i innlegget inne på noe vesentlig som også var mitt hovedpoeng. Dette må løses gjennom forhandlinger med nabokommunene. Det beste utgangspunktet for dette vil være å hente frem grunnlaget for etableringen av Stavangerregionen Havn IKS og se hvilke prinsipper havnesamarbeidet er tuftet på.