Hauglie og NAV-katastrofen

LEDER: Vi har med andre ord et system der staten kan komme med feilaktige påstander som ukritisk blir til fellende kjennelser i domstolene, skriver Bjørn G. Sæbø

«Grenseløst urettferdig og vondt», er Erna Solbergs ord om feiltolkningen av EØS-regler for norske trygdepenger mottatt i utlandet. Feilaktig er det blitt avsagt 48 dommer for trygdebedrageri etter at de nye reglene ble innført i 2012. Mer enn 2400 personer har fått tilbakebetalingskrav fra NAV, og 36 har sittet fengslet etter feilaktige dommer. Statsministerens beskrivelse er for mild. Den manglende innarbeidelsen av nye regler har fått katastrofale konsekvenser for mennesker som har det tøft fra før av.


Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) forsøkte seg ikke på bortforklaringer da hun og NAV-direktøren stilte opp i Dagsnytt 18 mandag. Hauglie har tatt initiativ til å komme til Stortinget for å redegjøre, og følger dermed de konstitusjonelle spillereglene. Hauglie er øverste politiske ansvarlige for feilene som er gjort, og uten å foregripe begivenhetene er det vanskelig å se hvordan hun skal unngå mistillitsforslag mot seg i Stortinget. LES OGSÅ: Flere tusen kan være rammet i trygdesaken


NAV-katastrofen – «skandale» blir for mildt – ryster ulike deler av statsapparatet så grunnleggende at det rokker ved tilliten til regjeringen, påtalemakten og domstolene. Hver for seg har angivelig kompetente fagfolk misforstått reglene, eller verre: De har blindt godtatt premisser lagt av andre. Påtalemyndigheten har ukritisk kjøpt NAVs tolkning av de nye reglene og domstolene har trodd på påtalemyndigheten. I rekken av høyt skolerte jurister har altså ingen sjekket faktagrunnlaget eller argumentert imot. Vi har med andre ord et system der staten kan komme med feilaktige påstander som ukritisk blir til fellende kjennelser i domstolene.


Riksadvokaten har begjært gjenåpning, og staten må belage seg på gransking og solide erstatninger. I neste rekke må spørsmålet stilles: Er kravene og dommene en enkeltstående katastrofe eller et eksempel på permanent systemfeil?