«Håpløst bom-underskudd»

LEDER: Selv om det ikke er de fem ordførerne personlig som har begått feilene som rammer Bymiljøpakken, er like fullt ansvaret deres, skriver Bjørn G. Sæbø

Det er ingen stor nyhet at kollektivsatsing på Nord-Jæren følges av dårlig styring og mangel på kontroll. Før fylkestinget sa endelig nei til bybane i 2012, ble det avslørt en rekke eksempler på dårlig dømmekraft. De siste årene har Bymiljøpakken og den nye bomringen etter en periode med rushtidsavgift, rystet legitimiteten til veifinansiering, veibygging og nye kollektivløsninger så kraftig i grunnvollene at regjeringens eksistens var truet i fjor høst. Derfor er det håpløst at det som tydeligvis er feilvurderinger og dårlig styring har ført til et underskudd på 465 millioner kroner.


Politikerne er nødt til å stole på at byråkratiet leverer de korrekte regnestykkene. Dukker det opp uforutsette saker som geologiske utfordringer, hyppige skifter av prosjektledere og feilføringer, er det et minstekrav å viderebringe de dårlige nyhetene til politikerne så snart som mulig. I denne sprekken i Bymiljøpakken går det an å få inntrykk av at de som styrer prosjekter og pengesekken er blitt springende etter og først har informert politikerne i styringsgruppen når skaden har skjedd. Hvis det er slik at styringsgruppen bestående av ordførerne i Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg og fylket først får informasjon etter at skaden har skjedd – her i form av en formidabel sprekk på nesten en halv milliard kroner – så må politiske grep tas.


Det er heldigvis ikke tradisjon i Norge for at politikerne skylder på byråkratene når kostnadssprekker oppstår. Det er derfor Kari Nessa Nordtun (Ap) er relativt mild i sine uttalelser til Aftenbladet om kostnadssprekken, og avblåser jakt på syndere og syndebukker. Det fornuftigste grepet av ordførerne er å sette Rogaland Revisjon på saken for å få en sjekk av hva som gikk feil og hvordan framtidige blemmer kan unngår. Selv om det ikke er de fem ordførerne personlig som har begått feilene som rammer Bymiljøpakken, er like fullt ansvaret deres.