H og V som dårlige tapere

LEDER: Ideologi kan være klargjørende, men omkamper om tapte saker svekker demokratiet, skriver Bjørn G. Sæbø.

Mandagens budsjettmøte i kommunestyret var av typen ultramaraton over 12 timer, noe som ikke er overraskende med tanke på alle argumentene som skulle repeteres i budsjettbehandlingen og diskusjonen om tilbakeføring av fire kommunale foretak. Lange budsjettdebatter må politikerne ha kondisjon til å tåle, samtidig som koronatiltak og møteavvikling i Stavanger konserthus på grunn av oppussingen i rådhuset gjorde møtet unødvendig langt. Spørsmålet er om ikke et langt møte ble forlenget fordi opposisjonspartiene – spesielt Høyre og Venstre – må lære seg å tape.

LES OGSÅ: Næring, barn og unge sentralt i flertallsbudsjettet

Å tilbakeføre de kommunale foretakene Byggdrift, Boligbygg, Natur og idrettsservice og Sølvberget til kommunen, er blitt høstens kranglesak, spesielt fordi inhabilitet for politikerne i foretaksstyrene ble et tema. For flertallspartiene er tilbakeføringen viktig av ideologiske og praktiske årsaker. Bestiller-utfører-modellen er en New Public Management-variant der offentlig sektor skaper «markeder», som kan være byråkratiske og fordyrende løsninger. Kommunale foretak er ikke egne rettssubjekt, kommunen hefter for foretakets forpliktelser og kommunen er fremdeles arbeidsgiver. For det rødgrønne flertallet ligger det også en fare i at kommunale foretak lettere kan konkurranseutsettes. Nok en bakside er at politikere i foretaksstyrene kan få problemer med å balansere roller mellom å være folkevalgt og styremedlem.

LES OGSÅ: Representantene fra Rødt, SV, Ap, Sp, FNB, og MDG stenger i dag ned fire bedrifter

Ideologi kan være klargjørende, men omkamper om tapte saker svekker demokratiet. Ap, Sp, SV, MDG, FNB og Rødt er valgt inn på en plattform der det står at de vil «kutte i antall kommunale foretak ved å ta disse tilbake i kommunens egenregi» og evaluere bestiller-utfører-modellen og fjerne den der det er hensiktsmessig. Dermed blir tirader om nedleggelse av de kommunale foretakene en del av et polariserende spill som kler opposisjonen dårlig. Flertallspartiene gjør bare hva de lovet i valgkampen når foretakene fjernes.

LES OGSÅ: Truer demokratiet

PS: I den opprinnelige lederen var det skrevet en feilaktig setning om styremedlemmer i kommunale foretak som også er kommunestyrepolitikere: "Nok en bakside har vært at politikere i foretaksstyrene er inhabile når «deres» saker tas opp i politiske fora." Styrevervene gjør ikke politikerne inhabile, men i blant annet PwCs rapport om understrekes utfordringene ved de to rollene.