Greit å fjerne støtte til kristne?

DEBATT: I et livssynsåpent samfunn må vi ha rom for mennesker med den religiøse identiteten og det livssynet hver enkelt har.

Av: Jorunn Lossius, KrF

Frivillige i trossamfunn og i kristne organisasjoner, ungdom og ungdomsledere, fortjener å få vite hvilken politikk de kan forvente seg dersom de rødgrønne skulle komme til makta nå som også Senterpartiet åpenbart har lagt seg på samme autoritære linje som SV og Ap. Vi vet godt hvor vi har Arbeiderpartiet i spørsmål om trossamfunn og kristne organisasjoner. «Noe må faktisk overstyres» sier stortingsrepresentant, Kari Henriksen i et innlegg i VL 24/3/2020 og viser til Arbeiderpartiets tilnærming til tro- og livssynssamfunn i Norge. Det er vel kjent at Ap og SV ønsker mer kontroll og styring med trossamfunn og at de ønsker å bruke statsstøtten som pressmiddel til å tvinge dem sammen i store, unaturlige sammenslutninger og til å instruere dem i hvordan de skal organisere seg og hvem de kan velge som ledere. 

Den siste tiden har vi også erfart at disse partienes folkevalgte i enkelte kommuner ønsker å frata ulike grupper og aktiviteter i regi av trossamfunn og kristne organisasjoner kommunal støtte fordi deres verdigrunnlag ikke er i tråd med deres oppfatning av hva som er politisk korrekt. Det i seg selv er hårreisende, og kanskje enda mer urovekkende er det at selv Senterpartiet ser ut til å legge seg på den samme totalitære linjen. Senterpartiets tros- og livssynspolitiske talsperson Åslaug Sem-Jacobsen sier til Vårt Land at det er helt greit om kommuner fratar frivillig arbeid og aktiviteter i regi av kristne organisasjoner økonomisk støtte dersom de ikke er enige i organisasjonens verdigrunnlag. Og det er rett og slett kunnskapsløst av Senterpartiet når de hevder at denne støtten ikke alene er det som utgjør om enkelte viktige aktiviteter og tilbud i regi av organisasjoner overlever. Det viser liten innsikt i hvordan det frivillige arbeidet foregår i en kommune. For den ene ungdomsklubben eller det enkelte tilbud om leksehjelp etter skoletid, kan det være akkurat denne støtten som ligger i bunnen og gir noe forutsigbarhet som faktisk avgjør om tilbudet eksisterer. 

Rundt om i kommunene driver menigheter og organisasjoner svært mye godt arbeid som fortjener økonomisk støtte, ikke minst som en anerkjennelse av den betydningen de har for sitt lokalsamfunn. De driver et mangfold av aktiviteter for barn, integreringsarbeid, diakonalt arbeid og fritidsaktiviteter og ulike tilbud til ungdom på kveldstid og i helgene. Aktivitet som er åpen for alle uansett hva man tror på. Skal denne aktiviteten straffes økonomisk fordi Senterpartiet ikke er enig med alt organisasjonen står for? Ungdommer i kristne organisasjoner i landets kommuner legger ned utallige dugnadstimer i verdifullt arbeid, drevet av idealisme og ønsket om å bety en forskjell for sine medmennesker. Jeg vil advare mot at folkevalgte i kommunene overstyrer og innfører retningslinjer for tildeling av midler som belønner det de mener er politisk korrekt da dette vil gå på bekostning av disse unge menneskenes engasjement og verdiskapingen deres arbeid gir. I et livssynsåpent samfunn må vi ha rom for mennesker med den religiøse identiteten og det livssynet hver enkelt har. Et slikt samfunn verdsetter troens betydning for enkeltmennesker og religionens betydning for samfunnet. Jeg mener at frivillige i trossamfunn og i kristne organisasjoner, ungdom og ungdomsledere, fortjener å få vite hvilken politikk de kan forvente seg dersom de rødgrønne skulle komme til makta nå som Senterpartiet åpenbart har lagt seg på den samme autoritære linjen som SV og Ap.