Gratulerer til Bergen!

LEDER: Dessverre står etableringen av «Vestland» og nå senest Bergens forsøk på å hindre etablering av fullverdig medisinstudium i Stavanger, i veien for bedre dialog.

I helgen feiret Bergen sin 950-årsdag med festivitas og (selvsagt!) regnvær, og selv om det har vært temmelig tyst til nå bør 895 år gamle Stavanger være raus med gratulasjonene til storebror i nord.

Storebror? I hvert fall ifølge alder, størrelse og historisk betydning. Det beklagelige er at denne storebror-lillebror-holdningen ser ut til å stå i veien for det som burde ha vært et samarbeid mellom den nest største og den tredje største byregionen i Norge.

Det arbeidet som har vært lagt ned i Vestlandsrådet, vyene om ferjefri E39, Rogfast og Hordfast, har fått mindre oppmerksomhet etter støyen rundt storfylket Vestland, der Rogaland takket nei til å delta med Hordaland og Sogn og Fjordane. Fylkessammenslåingens rasjonale – overføring av flere oppgaver fra sentralt hold – var så manglende at rogalandspolitikerne sa nei. I tillegg har det nok fra stavangersk hold ligget en forutanelse om at Bergens plass i et storfylke vil bli altfor dominerende.

I vinter er det ti år siden en nokså spesiell hendelse fant sted i Sveio, på grensen mellom Hordaland og Rogaland. Daværende Stavanger-ordfører Leif Johan Sevland (H) og daværende Bergen-byrådsleder Monica Mæland (H) signerte en samarbeidsavtale på ti punkter mellom de to byene. Visjonene manglet ikke – blant annet var det et uttalt mål til dagens kommunalminister at Rogfast skulle stå klar i 2020.

Poenget var ofte å snakke med én stemme, få statlige etableringer vestover og ha en overordnet, felles næringsutvikling.

Dessverre står etableringen av «Vestland» og nå senest Bergens forsøk på å hindre etablering av fullverdig medisinstudium i Stavanger, i veien for bedre dialog.

Det vil være en passende 950-årspresang til Bergen hvis ordfører Kari Nessa Nordtun tar kontakt med sin partifelle byrådsleder Roger Valhammer, for å gjenopplive samarbeidsavtalen fra 2010.