Gratis Ryfast i 7 måneder?

DEBATT: Hvor sannsynlig er det at man lar et mega-kostbart prosjekt stå uten inntekter i minst syv måneder med diverse usannsynlige begrunnelser som korona, vekslende tekniske problemer eller annet?

Av: Øyvind Larsen, Ålgård.

Hvorfor – og hvor lenge?

«Borgli bør moderere seg» skriver Aftenbladet på lederplass.

Da påstår jeg at Aftenbladet må gjør jobben sin, og ta ansvar. Hvorfor verdens lengste og mest kostbare 14,4 kilometer lange tunnel nå har vært gratis i snart syv måneder er en sak Aftenbladet må finne utav.

De nevnte ca. 180 millionene som ikke er innkrevd vil sjølsagt «koste noe» for noen. Om disse noen er framtidige brukere av Ryfast eller statens (altså våre) penger, vil etter hvert vise seg.

Ellers forteller Aftenbladet i lederens «smikk på Borglis hånd» at ledelsen i Sandnes kommune framsetter sin kritikk uten noen form for verken belegg eller sannsynliggjøring.

Da spør jeg: Hvor sannsynlig er det at man lar et mega-kostbart prosjekt stå uten inntekter i minst syv måneder med diverse usannsynlige begrunnelser som korona, vekslende tekniske problemer eller annet?

I tillegg forteller Aftenbladets leder at alle var klar over at 12 milliarders prosjektet ble godkjent av Stortinget med betingelsen at ferjesambandet skulle avvikles. Nei – dette er feil! I pakken Ryfast var også en tilleggsvei via Gjesdal med tunnelen Espedal-Frafjord. Denne ble etter at Stortinget hadde godkjent Ryfast droppet.

Ryfast er udiskutabelt en teknisk bragd av Eiterjord & Co. Ikke desto mindre er Ryfast i den motsatte tankegang et vanvidd av dimensjoner. Dersom ferja makter fortsette å gå etter at det vil koste kr 134,40 hver vei via Ryfast, så vil et betydelig antall reisende velge ferja, både av redsel for det lange flotte, men kjedelige, halvskumle, 300 meter djupe hullet til Solbakk. I tillegg kan årsaker være kø på motorveien.

Nei, Stavanger Aftenblad! Gjør jobben! Finn ut av hva som virkelig er årsaken til at man har latt minst 180 millioner ikke gå inn på konto for å dekke rentene av 12 milliarder kroner!