Gode venner i Sandnes

LEDER: Til syvende og sist koker budsjettsamarbeidet i Sandnes ned til mangel på kontroversielle saker, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det er ikke mange prosentene som kan flyttes på i et kommunebudsjett der mesteparten av pengene er knyttet til lønn og lovpålagte oppgaver.

Sandnes er intet unntak, og i en vekstkommune der politikken er mer praktisk enn ideologisk orientert er det ikke overraskende at Ap-ordfører Stanley Wirak inviterer Høyre og Inger Klippen med på et felles budsjettforslag. I det brede forslaget har Høyre, KrF og Venstre takket ja til budsjettinvitasjonen med hilsen fra flertallspartiene Ap, Frp, Sp og Folkeaksjonen Nei til mer bompenger.

Rødt, SV og Miljøpartiet De Grønne har sagt nei til budsjettsamarbeidet.

LES OGSÅ: Bred enighet om budsjett i Sandnes

Gjennom samarbeidet mellom Ap og Frp, ordfører Stanley Wirak og varaordfører Pål Morten Borgli, har Sandnes lenge dannet skole hvor hvordan lokalpolitiske allianser dannes. Noen populære fellessaker som byutvikling i sentrum, nei til storkommune med Stavanger og enighet om å la eiendomsskatt og konkurranseutsetting av sykehjem ligge, har utgjort grunnmuren i alliansen mellom det umake paret Wirak og Borgli.

Alliansen dem imellom var blant annet en konsekvens av at Høyre ble stengt ute av det gode politiske selskap, og med skiftet på toppen av det tidligere ordførerpartiet er det nå åpnet et nytt rom for samarbeid. Rystelsene FNB har stått for i både Sandnes- og Stavanger-politikken har også vist at brede allianser og flere politiske strenger å spille på, kan være klokt i lokalpolitikken.

Til syvende og sist koker budsjettsamarbeidet i Sandnes ned til mangel på kontroversielle saker. Det har neppe vært strevsomt å bli enige om å få inn flere stillinger på bo- og aktivitetssentre eller opprette mobbeombud, dessuten har rådmannen i sitt forslag tatt inn de politiske signalene så godt at flere partier føler seg sett og hørt. En kontroversiell og dyr sak som ishall er tatt ut som investering og skal sees i sammenheng med andre idrettshaller senere i perioden.