Gjør skatt greit igjen!

LEDER: God skattemoral og et mest mulig rettferdig skattesystem henger nøye sammen med et høyt utviklet velferdssamfunn der viktige tjenester som helse, omsorg og skole er gratis, skriver Bjørn G. Sæbø.

Det er en årlig repetisjonsøvelse å forsvare avisenes publisering av skattelister. I likhet med alt annet kan opplysninger om inntekter, formuer og skatteinnbetalinger misbrukes, selv om lite tyder på at det er en direkte sammenheng mellom offentliggjøring av lister, innbrudd og annen kriminalitet. Det er relativt lett å peke på hvem rikingene er i Norge uten å ty til skattelistene avisene publiserer. 

Poenget med offentlighet er å avdekke pengemakt og sørge for kontroll rundt det spleiselaget innbetaling av skatt står for. Åpenheten rundt inntekter og formuer til en del av dagligvarebaronene er for eksempel viktig i den pågående debatten om prisen på matvarer her til lands, utvalget i butikkhyllene og tendensene til monopolisering. Politikernes lønn og honorarer er også en evigaktuell debatt både lokalt og nasjonalt, og det ligger en viktig kontrollfunksjon i at velgerne kan sjekke sine folkevalgtes økonomi. 

Høstens debatter om formuesskatt og skatteflyktninger som melder flytting til Bø i Vesterålen, aktualiserer offentligheten om skatteforhold. Det er på grensen til parodisk at rikinger med over en kvart milliard kroner og mer i formue truer med å flytte for å spare en million eller to – noe som er småpenger i deres sammenheng. Kommunenes andel av formuesskatten er på over 8 milliarder kroner, og hvis flere realiserer de samme skatteparadis-drømmene som Bø i Vesterålen, må disse skattekronene hentes inn på andre måter. Enten må staten øke overføringene til kommunene, eller så må kommunene innføre eller øke eiendomsskatten. Virkningen blir en milliardoverføring til de formuende. 

God skattemoral og et mest mulig rettferdig skattesystem henger nøye sammen med et høyt utviklet velferdssamfunn der viktige tjenester som helse, omsorg og skole er gratis. Derfor er det på tide å gjøre skatt greit igjen!