Fritt skolevalg er en seier for elevene

DEBATT: – Det viktigste er at du lærer noe, ikke at du deler skolevei med naboen din, skriver Nord-Jæren Unge Vestre i dette innlegget.

Av Nord-Jæren Unge Venstre

Nå skal Venstre og regjeringen innføre fritt skolevalg i hele landet. Det er en stor seier for friheten til hver enkelt elev. Vi i Unge Venstre har lenge kjempet for at elever skal ha mest mulig frihet til å bestemme over egen skolehverdag. En viktig del av denne friheten er muligheten til å velge eget utdanningsløp, men dette er ikke det eneste som betyr noe – elever må også få velge hvilken skole de vil gå på. Derfor sier vi ja til fritt skolevalg og er glade for at Venstre og regjeringen nå vil innføre det i hele landet.

Vi vil gi elever mer makt til å bestemme over egen hverdag. Eleven vet bedre enn de ansatte i fylkeskommunen hvilken skole som er best for dem. Vi mener det er grunnleggende urettferdig at hvor du bor skal avgjøre hvilken skole du skal få lov til å gå på. Om du vil ha en ny start og søke deg på en skole i en annen del av fylket så bør du få lov til det. Det viktigste er at du lærer noe, ikke at du deler skolevei med naboen din.

Fritt skolevalg bør være noe alle elever kan benytte seg av, ikke bare de som tilfeldigvis er bosatt i et fylke med politikere som setter pris på valgfrihet i skolen. Det bør ikke være noe mål i seg selv at fylkespolitikerne bestemmer hvordan skoleinntaket skal gjennomføres. Vi mener det er riktig å flytte makten enda lenger ned, fra politikerne på fylkestinget til den enkelte elev.   

Heller ikke inntak basert på karakterer er perfekt, men det er den beste inntaksmodellen vi har. Eleven kan ikke kontrollere hvor foreldrene har valgt å bosette seg, men eleven kan gjøre noe med sin egen innsats og faglige prestasjoner. Vi mener det er mer rettferdig at inntaket bygger på noe eleven kan påvirke, enn at det avhenger av noe eleven ikke kan påvirke. 

Utdanningssystemet vårt kan alltid bli bedre, men det å frata elevene muligheten til å velge selv løser ingenting. Derfor jubler vi over at Venstre og regjeringen nå setter friheten til elevene først og innfører nasjonalt fritt skolevalg.

LES OGSÅ: Politiet tok hunder