Fritt behandlingsvalg tar oss ut av krisen

DEBATT: I løpet av kort tid klarte helsetjenesten å omstille seg og mobilisere nødvendig beredskap og kapasitet.

Av: Bent Høie. Helse- og omsorgsminister (H).

Da koronapandemien kom til Norge, måtte alt settes inn på å sikre at vi kunne håndtere et stort antall mennesker med behov for intensiv behandling. I denne situasjonen måtte mye annet vike. En del pasienter måtte vente, og vi måtte sette til side valgmuligheter.

Vi har en sterk helsetjeneste i Norge. Det har denne krisen vist oss. I løpet av kort tid klarte helsetjenesten å omstille seg og mobilisere nødvendig beredskap og kapasitet.

I et innlegg i Dagsavisen 7. juli frykter helsepolitisk talsperson Ingvild Kjerkol (Ap) en amerikanisering av helsetjenesten hvor vi risikerer at kun de rikeste pasientene får behandling av de flinkeste fagfolkene.Den frykten er helt ubegrunnet. Vi har innført fritt behandlingsvalg nettopp av hensyn til pasientene. Dette er en viktig del av pasientens helsetjeneste. Ordningen bidrar til at pasientene får helsehjelp raskere, og at de selv kan velge den institusjonen eller den behandleren som passer dem best, enten det er offentlig eller privat. Utgiftene dekkes på lik linje med behandling i offentlige sykehus. Fritt behandlingsvalg demmer opp mot en todelt helsetjeneste, hvor de som har råd til det kan kjøpe seg rask helsehjelp, mens de med dårligere råd blir stående i lange køer.

Som følge av virusutbruddet ble retten til fritt behandlingsvalg midlertidig opphevet i perioden 27. mars til 27. mai. I den krevende situasjonen vi sto i, var det viktig å gi de offentlige sykehusene god kontroll over pasientstrømmen. Til tross for at retten til fritt behandlingsvalg ble midlertidig opphevet, kunne sykehusene fortsatt bruke fritt behandlingsvalg-leverandørene dersom de ønsket det. Nye tall viser at bruken av ordningen økte i årets første fire måneder, sammenlignet med samme periode i fjor. Det er jeg glad for. Økningen viser at ordningen er et verktøy som er til god nytte, også under pandemien. Arbeiderpartiet vil fjerne fritt behandlingsvalg. Det ville ikke ha bidratt til å redusere ventetidene og korte ned køene, og veien ut av koronakrisen for helsetjenesten ville vært lengre.

Sammen skal vi få helsetjenesten ut av koronakrisen, slik at vi fortsatt skal ha en sterk helsetjeneste og skape pasientens helsetjeneste.