Fotoboks og tenkeboks

LEDER: Ryfylketunnelen er i verdensklasse hva sikkerhet og moderne utstyr angår – ulempen er at tunnelen er så innbydende at det er lett å være for tung på gassen, skriver Bjørn G. Sæbø.

Knut Arild Hareide (KrF) brukte ikke mange dagene på jobb som samferdselsminister før han la inn en annen tolkning enn forgjenger Jon Georg Dale (Frp) av Granavold-erklæringen. Frp brukte formuleringen «vil begrense bruken av streknings-ATK» til å gi stoppordre for nye fotobokser av denne typen. Den nyåpnede Ryfylketunnelen mellom Hundvåg og Solbakk er blant prosjektene som ikke er utstyrt med streknings-ATK.

Ryfylketunnelen er i verdensklasse hva sikkerhet og moderne utstyr angår – ulempen er at tunnelen er så innbydende at det er lett å være for tung på gassen. I en tunnel kan politiet av åpenbare årsaker ikke stå med lasermåler for å luke ut råkjørerne, dermed blir patruljering og tilfeldig utplukking av verstingene det viktigste tiltaket. Spørsmålene om ATK eller ikke ATK blir ikke mindre relevante når Eiganestunnelen og Hundvågtunnelen om kort tid åpner, og det blir enda mer vei av høy kvalitet for politiet å overvåke.

På Dagsnytt 18 i forrige uke la samferdselsministeren inn en prinsipielt viktig tolkning. Nei, det skal ikke settes opp bokser over alt, men for samferdselsministeren er det viktig å lytte til fagmyndighet, i dette tilfellet Statens vegvesen. Det er alltid et klokt prinsipp at politikere lytter til ekspertisen som har et faglig grunnlag for sine uttalelser, i stedet for å gjøre som Frp og ty til synsing på ideologisk grunnlag kombinert med svogerforskning.

I november i fjor rapporterte Aftenbladet at daværende samferdselsminister Dale allerede var i tenkeboksen for å vurdere om Ryfylketunnelen skulle få automatisk fartsmåling. Dale var neppe ferdigtenkt før han gikk av, men ut fra signalene til Hareide bør det være kjapt gjort å få opp fotobokser i det nye tunnelsystemet ut fra Stavanger.