For de som kommer etter oss

DEBATT: Nå dør trærne i Vålandskogen av en plantesykdom. Derfor planter Høyre nye trær.

Av: Egil Olsen. Kommunestyrepolitiker, Stavanger Høyre.

For over hundre år siden plantet Stavangers innbyggere det som i dag kanskje er byens mest særegne skog. I en skråning mellom Vålandspibå og Mosvatnet fant våre foreldre, besteforeldre og oldeforeldre det fornuftig å anlegge en av verdens nordligste bøkeskoger. Det skal vi som lever i dag være glad for. 

Vålandskogen er en sterk identitetsmarkør ikke bare for de på Våland, men for folk i hele Stavanger. Det var her Pia traff en løvblåsende Kristoffer i Mongoland tidlig på 2000-tallet, og det var her Kvelertak blåste publikum over ende under Mablis 2019. 

Nå dør trærne i Vålandskogen på grunn av en plantesykdom, og kommunen er av sikkerhetsmessige årsaker i gang med å fjerne den - ett bøketre om gangen. Det arbeidet er godt synlig i skogen i dag. 

Det føles derfor helt naturlig for Høyre å legge årets plantedugnad til Vålandskogen. På samme måte som våre bysbarn for over hundre år siden la til rette for dagens skog, vil vi kickstarte nyplantingen av nye Vålandskogen med eikespirer fra det store eiketreet i skolegården på Våland skole. Her snakker vi kortreist skog! 

Mens fjorårets plantedugnad i Sørmarka ble en folkefest, startet planleggingen av årets arrangement med bremsene på. Å hindre smittespredning var og er prioritet nummer én, men med de nye anbefalingene på plass er det fullt mulig å legge til rette for trygg planting i Vålandskogen førstkommende helg. Lørdag 9. mai finner du oss innerst i Torbjørn Hornkloves gate på Våland mellom 11.00 og 13.00. Da skal ungdommen plante trær de kan følge livet ut, mens vi halvgamle skal plante trær vi aldri får hvile i skyggen av. Men det gjør de som kommer etter oss. 

Neste år håper vi på flere enda flere plantefelt rundt om i byen. At innbyggerne er med og bidrar i opparbeidelsen av nærområdet sitt, tror vi har en verdi både for identitet, samhold og tilhørighet. Politisk er det ingen uenighet her. Enstemmig har forslag om mer treplanting og økt bruk av frivillige i plantingen blitt vedtatt i Utvalg for miljø og utbygging. Treplantingsdugnader har en lang historie i Stavanger, det hører vi fra alle dere som har fortellinger om familiemedlemmer som var med på treplanting på Stokka, Madlatuå, Tastaveden, Sørmarka, Vannassen, Lunde, Madlaveien også videre. For Høyre er det viktig at denne delen av Stavangers historie føres videre av oss som bor her, både som et miljøtiltak og et folkehelsetiltak. 

I den perioden vi nå er inne i nå har flere opplevd en ny hverdag med hjemmekontor eller kjenner på urolige følelser knyttet til permittering eller egen og andres helse. Ingen av oss som lever i dag har opplevd en tilsvarende situasjon i Norge. At denne perioden nå sammenfaller med vårens anmarsj er tydelig, og sjelden har det vært flere naturbilder fra byens grønne lunger på sosiale medier. Enkelte dager skulle en tro hele byen var ute og gikk samtidig. Folk i Stavanger er glad i friområdene sine og det er helt tydelig at folk bruker nærområdene til å gå fra seg tunge byrder, og hente positiv energi. 

Med et slikt engasjement er vi sterke i troen på at vi sammen kan klare å arrangere Norges største dugnad, der innbyggerne bidrar til å holde friområdene levende med hjelp av en årlig plantedag. Til glede for oss men ikke minst for de som kommer etter oss.