Venstre vil ha et regelverk som gjør det attraktivt for gründere og andre investorer å investere pengene sine i norske bedrifter. Foto: Hilde Unosen

For å kunne dele, må vi skape!

DEBATT: Norge er verdens beste land å bo i. Det må vi aldri ta for gitt. For å sikre framtiden må vi skape mer.

Av Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant for Rogaland Høyre

Norge er verdens beste land å bo i. Det må vi aldri ta for gitt, og for å sikre velferden for fremtiden må vi skape mer.

Det siste året er det i Norge skapt over 50.000 nye jobber, mange av dem i Rogaland. Stadig flere kommer i jobb, både i antall og andel av befolkningen. Arbeidsledigheten har ikke vært så lav på 10 år.

At flere får bidra til vår felles velferd er et sunnhetstegn. Norsk økonomi går godt, både i by og bygd. Samtidig er det i gode tider viktig å vise ansvarlighet. Derfor holder regjeringen igjen på oljepengebruken og bruker skattepengene smartere.

Med Høyre skal bedrifter og folk få skape mer, ikke skattes i hjel. Norge skal være et av verdens beste land for å starte og drive bedrift. Vi er gang med nedtrappingen av formueskatten: Det er helt urimelig at lokale ildsjeler, som Bryne kro og hotell og de norske industribedriftene i vår region, skal måtte betale en straffeskatt som de utenlandske konkurrentene i nabolaget slipper unna. Vi fjerner også den uforutsigbare maskinskatten, og kan allerede nå se effekt i form av store investeringer og nye jobber.

Statsbudsjettet inneholder mange viktige satsinger som kommer næringslivet i Rogaland til gode. Regjeringen sikrer full fremdrift på havvind og karbonfangst og lagring, for å skape nye næringer på skuldrene til norsk olje og gass. Investeringskapitalen til fornybarfondet Nysnø dobles.

Gründerbedriften Justify i Stavanger digitaliserer og forenkler vanlige folks tilgang på juridiske tjenester. Selv om de startet for bare ett år siden har de allerede ni ansatte. Da statsbudsjettet kom kunne de juble, for at regjeringen nok en gang utvider opsjonsskatteordningen. Det betyr i praksis at flere ansatte kan bli medeier i egen bedrift. Ikke minst betyr det at gründerbedriftene, som sjeldent kan tilby samme lønn som de store etablerte selskapene, likevel kan konkurrere, vokse og tiltrekke seg de beste medarbeiderne.

Forleden besøkte jeg også industribedriften Depro på Jæren, som kunne fortelle om hvor viktig SkatteFunn var for økt konkurransekraft og utviklingen av nye produkter. Nå styrker vi ordningen med 150 millioner, som vil gi enda mer forskning og innovasjon i rogalandsbedriftene. Det er omstilling i praksis.

På besøk hos gründermiljøet Innovation Dock i Stavanger er det flere gründerbedrifter som også har tatt opp hvor viktig Innovasjon Norges innovasjonslåneordning er. Derfor øker vi nå ordningen med 200 millioner. Det vil bidrar til mer mobilisering av privat kapital for å utvikle fremtidens jobber.

Vi må skape mer, ikke bare skatte mer. Derfor er jeg glad for at regjeringen viser ansvarlig pengebruk og prioriterer jobbskapingen. Slik sikrer vi et bærekraftig velferdssamfunn for både nåtiden og fremtiden. For å kunne dele, må vi først skape!