Folken er uerstattelig

LEDER: Uten Folken kuttes forbindelser mellom studentene og byen, og uten Folken er Stavanger en lite attraktiv studentby, skriver Bjørn G. Sæbø.

Studenthuset Folken på Løkkeveien ligger på sotteseng, alvorlig rammet av et koronastrupet kulturliv. Det er mange kulturaktører som fortjener hjelp i koronaåret 2020, men det er få kulturaktører som fortjener betegnelsen uerstattelig. Folken er en slik aktør, og uten aktivitet i studenthuset vil Stavanger stå igjen som en vits av en studentby og en langt fattigere kulturby.


Ifølge Aftenbladet ligger Stiftelsen Folken an til å få et underskudd på 1,5 millioner kroner i år, noe som innebærer at egenkapitalen reduseres fra 2,6 til drøyt 1 million kroner. I klartekst innebærer restriksjonene i kulturlivet – der det ikke ble arrangert en eneste konsert på Folken mellom 12. mars og 12. august – at konkursen kan melde seg i mai 2021. Det er verdt å merke seg at Folken har drevet klokt og med overskudd de siste årene, men at årlig husleie på 1,2 millioner og behov for oppussing til mellom 4 og 5 millioner kroner er noen av de tyngende omstendighetene. LES OGSÅ: Feirer gjenåpning av musikklivet må holde stengt likevel.


Stavangers kulturliv har opplevd en 20 år lang opptur, ikke minst drevet fram av byggingen av konserthuset og musikkmiljøet i Bjergsted, utviklingen av Tou, Sølvbergets mangfoldige satsinger og Rogaland Teaters status som ett av landets beste teatre. I denne floraen av institusjonalisert kommunal og statlig kultur har Folken vært en av de få uavhengige blomstene. Når kommunen og Universitetet i Stavanger forhåpentligvis får satt seg sammen for å hjelpe Folken ut av respirator, er det også viktig å gjøre grepene som bevarer studenthusets uavhengighet. Etter at statlige støtteordninger er avklart, må det være et mål at huset kjøpes og pusses opp slik at dagens Folken-folk både kan slippe store husleieutgifter og satse på flere typer arrangementer.


Uten Folken kuttes forbindelser mellom studentene og byen, og uten Folken er Stavanger en lite attraktiv studentby.