Folk flest vil ikke ha pils i parken

DEBATT: Like forutsigbart som hvitveisen, er FrPs årlige utspill om å tillate drikking på offentlige plasser et sikkert vårtegn.

Av: Pernille Huseby, generalsekretær i Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan

Like forutsigbart som hvitveisen, er FrPs årlige utspill om å tillate drikking på offentlige plasser et sikkert vårtegn. Kristoffer Sivertsen i Stavanger Frp tok 11. mai til orde for å kunne drikke alkohol i parker, på bryggekanten, på stranda og andre offentlige steder i Stavanger. Hovedargumentet hans er at vi denne sommeren må holde oss i Norge, og han vil gjøre norgesferien hyggeligere ved å åpne opp for å drikke alkohol på «naturlige samlingssteder». Vi mener forslaget er problematisk. Det er nemlig lite som tyder på at mer drikking gjør byene triveligere.

En undersøkelse gjennomført av Helse-direktoratet i 2014 viser at 36 prosent av befolkningen føler det er utrygt å oppholde seg i sentrum på kveldstid i helgene i sin hjemkommune. De fleste har ikke et vanskelig forhold til alkohol. Men tall fra Folkehelseinstituttet viser at om lag 90 000 barn under 18 år har en forelder som drikker for mye. Det er veldig mange. Det er i samfunnets interesse at barn som opplever uro og frykt i forbindelse med voksnes inntak av alkohol, i størst mulig grad må få slippe å eksponeres for dette i det offentlige rom. Barnas rett til trygghet må alltid veie tyngst. Dette er vårt felles ansvar. Alle parker, strender og andre offentlige områder skal være trygge ikke bare for voksne, men også for barn og unge.

LEDER: Seriøs skjenking

En undersøkelse gjennomført av Opinion på vegne av IOGT Norge fra 2018 viser at 62 prosent av befolkningen støtter dagens forbud mot alkohol på offentlige steder. Over halvparten av befolkningen ønsker bedre håndheving av forbudet, noe som kan tyde på at mange plages av andres drikking for eksempel i parken.

Det at vi har et forbud mot å drikke på offentlige steder, gjør det også lettere for politiet å reagere hvis drikking utarter til fyll. Dette er med å gjøre det tryggere og triveligere for dem som er ute i parken eller på brygga for å kose seg.  

LES OGSÅ: Se punktene: Nå er de nye skjenkereglene i Stavanger vedtatt

Spørsmålet om pils i parken eller vin på brygga handler ikke om å legge til rette for en hyggelig ferie. Det handler om å skape trygghet for alle, og å ta hensyn til de mest sårbare blant oss. Selv om de aller fleste har et uproblematisk forhold til alkohol, handler det om å respektere mindretallets behov.

En solidarisk alkoholpolitikk har stor oppslutning i befolkningen. Folk flest vil ikke ha pils i parken. Dette har også kommunens politikere tatt hensyn til da de avslo Sivertsens forslag. 

Nordmenn har en lang tradisjon for å akseptere visse begrensninger av hensyn til de som sliter. Det skal vi være stolte av, og det er viktig å beholde.