Flere miljøterapeuter på skolene våre!

DEBATT: På skolene og i klasserommene er miljøterapeutens innsats uvurderlig, skriver Jon Torger Hetland Salte.

Skrevet av: Jon Torger Hetland Salte, gruppeleder Time MDG

Regjeringen legger opp til en kommuneøkonomi der det blir nødvendig å kutte ned på miljøterapeutene i skolene. En dyktig miljøterapeut kan bety forskjellen på et godt og et haltende klassemiljø. Og vi vet at motivasjon, engasjement og læring er avhengig av et godt klassemiljø i bunn. I følge FriFagbevegelse.no kan den beskjedne økningen i kommunens frie midler føre til at kommunene kutter stillinger som ikke er lovpålagte. Miljøterapeuten er en slik stilling. Miljøterapeuten kan ha mange forskjellige utdannelser, som vernepleie,spesialpedagogikk eller barnevernspedagog. På skolene og i klasserommene er miljøterapeutens innsats uvurderlig. Fra min egen lærerpraksis ser jeg hvordan en miljøterapeut, sammen med lærere og skoleledelsen, skaper et trygt klassemiljø. Miljøterapeutene er fagfolk som er med på å bedre skolemiljøet. Og et godt skolemiljø sparer skolene for havarier og dyre redningsaksjoner når det virkelig har skåret seg. Tidlig innsats er og blir et sparetiltak. 

I Tid til læring, utgitt av Kunnskapsdepartementet i 2010, anbefaler å ansette folk med forskjellig faglig bakgrunn, som sosionomer og barnevernspedagoger. Deres innsats kan avlaste lærere, dempe konflikter, som ofte skyldes problemer på et psykososialt nivå. Nettopp derfor bør man ta sikte på å supplere lærernormen med en «miljøterapeutnorm». Skoler som er heldige å få nok midler til slike stillinger er heldige. Men dette bør ikke være salderingspost i kommune etter kommune. Da Skien kommune i fjor på denne tida måtte kutte ved å si opp miljøterapeuter, skrev Katrine på 10 år et brev til kommunen der hun skrev at mange barn ikke vil få det bra på skolen om de gjør dette. Katrine så det vi ser hver dag: at utfordringene står i kø! Miljøterapeuten er en sårt tiltrengt fagperson.  

Miljøpartiet De Grønne vil kjempe for vedtak som gir økt livskvalitet og innsparinger på lang sikt. Skaper du trygge barn og unge, har du større sjanse for å få en frisk og rask voksen. Jeg vet fra min egen lærerpraksis at miljøterapeuter og spesialpedagoger er fagfolk som gjør en stab komplett. Læreren og miljøterapeuten utfyller hverandre i skolehverdagen. Det at lærernormen legger opp til flere lærere, trenger ikke føre til at miljøterapeutene sklir ut. Dersom man reviderer lærernormen, slik at den også ivaretar behovet for miljøterapeuter, skaper vi en skole der klassemiljøet får større prioritet. I et godt klassemiljø finner man blide barn, som lærer bedre. Det ser jeg hver dag.