Flere i jobb gir mindre forskjeller

DEBATT: Korona-krisen har vært en utfordring for hele norsk økonomi, for bedrifter, arbeidsplasser og det brede laget av befolkningen. Samtidig vet vi at kriser ofte rammer hardest for de med minst.

Av: Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant i finanskomiteen (H). 

Norge skal være et land med små forskjeller – også etter korona-krisen. Derfor må vi nå gjøre vårt ytterste for å skape mer og inkludere flere. 

Våren har vist oss verdien av å bo i et land med små forskjeller og et sterkt sosialt sikkerhetsnett. Vi har tillit til hverandre og står samlet når det gjelder. 

Vi har en statsminister, regjering og et stortingsflertall som gjør det som trengs - for å sikre folk og næringsliv. Det er Norge på sitt beste. 

Korona-krisen har vært en utfordring for hele norsk økonomi, for bedrifter, arbeidsplasser og det brede laget av befolkningen. Samtidig vet vi at kriser ofte rammer hardest for de med minst. De har gjerne lite utdanning og arbeidserfaring, og blir først ut døren når tidene blir trange. Høyre har derfor, gjennom krisen, vært spesielt opptatt av å sikre et sterkt sosialt sikkerhetsnett. 

Vi vet at en av de store forskjellene i samfunnet er mellom de som har jobb, og de som står utenfor – og vi vet at kriser kan bidra til å forsterke ulikhetene. Derfor vil vår viktigste oppgave fremover, for å bekjempe forskjeller og skape muligheter for alle, være å få flere i jobb. 

Vi klarte det i 2017 etter oljeprisfallet. Da var veksten i kjøpekraften sterkest for den nederste inntektsgruppen, de med minst, og arbeidsledigheten sank til den laveste på ti år. Vi kan klare det igjen.

For å få det til, må vi gjøre Norge til et av de beste landene for å starte og drive bedrift. Da må vi for det første ha gode forhold for innovasjon og utvikling. Bedrifter som Beyonder i Sandnes – som bruker restavfall fra skog-industrien til å lage miljøvennlige batterier -  må få vokse og skape mer. For det andre må vi sikre bedre veier, slik at varene kommer raskere frem, og vi må få på plass Rogfast. 

Ikke minst trenger vi et konkurransedyktig skattenivå, slik at arbeidsplassene ikke flagges ut av landet. Jeg håper derfor at venstresiden, i lys av korona-krisen, nå avlyser sitt årlige NM i skattesmell. Dette er ikke tiden for en konkurranse om å sende størst mulige milliardregninger til landets bedrifter; som allerede sliter med å holde hjulene i gang. La oss også slippe å se at Sp nok en gang foreslår skjerpet skatt på norsk eierskap i distriktene. 

Med Høyre i regjering skal vi ta hverdagen tilbake. Vi skal bygge et samfunn med små forskjeller. Da må vi få flere i jobb – skape mer og inkludere flere.