Et bedre tilbud for familier med syke og døende barn

DEBATT: Det er ikke noen fasit på hva som er best, det er opp til den enkelte familie.

Av: Sylvi Listhaug, 1. nestleder Frp.

Rundt 4000 barn i Norge har livstruende sykdommer som gjør at de lever korte liv. Å få et sykt barn som man vet man skal miste tidlig, eller å oppleve at barna blir livstruende skadet eller syk, er blant det verste man som mor og far kan oppleve. 

Barnehospice er vanlig i mange land, og gir et godt tilbud til det syke barnet. Men barnehospice tar også vare på familien rundt. Både foreldre og søsken har det svært vanskelig i en situasjon der du vet barnet ditt, eller bror eller søster skal dø fra deg. Jeg har selv besøkt tilbudene i Sverige og Danmark og sett med egne øyne hvor viktig dette er. FrP sikret i revidert nasjonalbudsjett 30 millioner kroner slik at Norge kan få sitt første barnehospice. Dette skal bygges i Kristiansand. Dette vil være et tilbud som gir familier i en svært vanskelig situasjon avlastning og oppfølging. 

Barnehospice, bygger på tanken om at familier med barn som er svært alvorlig syke skal få en avlastning ved å kunne bo i hospice med kompetent personale og gode, hjemlige omgivelser. Det sikrer verdighet, informasjon og trygghet for familier som er svært sårbare. For disse familiene handler det om kvalitet, ikke kvantitet. 

Barnehospicet skal ikke erstatte tilbudet disse familiene får i dag, men være et sårt tiltrengt supplement til de familiene som ønsker det. Familier med alvorlig syke barn, er som alle andre familier forskjellige, og har egne behov.  Noen ønsker oppfølging fra palliative team lokalt, for andre vil barnehospice kunne bedre livssituasjonen, og lette den utrolig vanskelige hverdagen de lever i. Det er ikke noen fasit på hva som er best, det er opp til den enkelte familie.