Equinors drømmepriser

LEDER: Med all den usikkerheten 2020 har gitt og med overgrangen til fornybar, bør oljeprisoptimisten Eldar Sætre også prøve seg på Lotto framover, skriver Bjørn G. Sæbø.

Equinors kvartalsresultat som ble sluppet før helgen, viste som ventet en nedgang forårsaket av oljeprisfallet etter Russland-Saudi-Arabia-konflikten og koronapandemien. Takket være selskapets tradere ble resultatfallet ikke så bekymringsverdig som fryktet, men det er andre sider ved Equinors virksomhet som vekker mer og mer uro.

Tidligere i år har store selskap som Eni, BP og Shell gjort det klart at de tror på lavere oljepriser i årene som kommer – og tatt de regnskapsmessige konsekvensene. Mens BP tror oljeprisen ligger på 55 dollar fatet fram til 2030, har Shell valgt 60 dollar fatet som sitt prisanslag. Ifølge Dagens Næringsliv står Equinors konsernsjef Eldar Sætre fast på selskapets anslag om at oljeprisen vil være 80 dollar fatet i 2030. Før helgen lå olje fra Nordsjøen på 44 dollar fatet, mens selskapets prisforventning for 2020 er 41 dollar fatet. Spranget opp til det superoptimistiske 80 dollar fatet i 2030 er med andre ord gedigent.

Ifølge DN ville Equinor ha tatt nedskrivninger på 100 milliarder kroner hvis selskapet hadde fulgt eksemplene til konkurrentene Eni, Shell og BP. Konsernsjefen har benektet at det er risikoen for at Equinor sitter med en altfor høy gjeldsgrad som er grunnen til at prisforventningen ikke justeres, men her ser oljeselskapet på Forus ut til å være i utakt. En så høy oljepris om bare ti år er ikke i tråd med togradersmålet også Equinor sier de tar på alvor, samtidig som året har gitt utslag som 13 dollar fatet på nordsjøolje og negativ pris ved noen tilfeller i USA.

Sætre kan få rett i at lavere kapasitet og lavere utvinning kan sørge for høy pris, men samtidig er verden i ferd med å gå over fra fossil til fornybar energi – noe som vil senke etterspørselen og dermed gi lavere oljepriser. Med all den usikkerheten 2020 har gitt og med overgrangen til fornybar, bør oljeprisoptimisten Eldar Sætre også prøve seg på Lotto framover.