Elsparkesykler, lov og rett

LEDER: Etablerte trafikanter som bilister, syklister og fotgjengere har mer enn nok med å tåle hverandre, skriver Bjørn G. Sæbø.

Nordmenns toleranse for andre i trafikken har sine åpenbare mangler. Bilister kan presse syklister ut i grøftekanten, syklister kan gjerne legge seg flere i bredden slik at forbikjøring er umulig, samtidig som syklisters sykling på fortauene skaper farlige situasjoner hver dag. I dette bildet er det sannelig ikke rart at elsparkesyklistenes inntog har skapt til dels kaotiske tilstander. Etablerte trafikanter som bilister, syklister og fotgjengere har mer enn nok med å tåle hverandre.

LES HVA KNUT ARILD HAREIDE MENER: Forslag til elsparkesykkelregler kommer før jul.
Lenge så det ut som om regjeringen skulle kjøre den liberalistiske linjen og la utleiefirmaene plassere elsparkesyklene hvor som helst. Mangelen på nasjonale retningslinjer har ført til kaos i Oslo og Bergen, mens mer framoverlente politikere og kommunale krefter i Stavanger tidlig brukte de reglene som allerede finnes. Stavanger kommune har avtalt med tre firmaer å leie ut elsparkesykler fra kommunale arealer i 2020, elsparkesyklene kan bare brukes mellom klokken 05.00 og midnatt, og sykler som plasseres ut på kommunale arealer uten kommunal avtale, blir fjernet. Slik har Stavanger kommet relativt bra fra farsotten, selv om hensynsløs parkering av farkostene forekommer her også.

LES OGSÅ: Konkurrerer om å ha best elsparkesykler til utleie.
Forslagene Statens vegvesen har kommet med er fornuftige. Promillegrense på 0,2 og på linje med andre motorkjøretøyer, aldersgrense på 12 år, påbud om hjelm for alle under 15 år, påbud om gangfart ved passering på gangvei, fortau, eller i gangfelt og trusler om bøter hvis det er mer enn én person på sykkelen, er klokt. På den måten unngås forhåpentligvis de farlige situasjonene hodeløs kjøring på fortauene forårsaker. Samtidig må fordelene ved elsparkesykler beholdes. Muligheten til å plukke opp en sykkel og parkere den nesten over alt, er blant plussene. I koronaperioden har elsparkesyklene vist seg som et alternativ til kollektivtrafikken, og for forflytning til og fra i byområder er syklene et strålende tilbud. De må bare brukes med vett og forstand.

LES OGSÅ: Elsparkesykkel-rotet.