Elbil-dilemmaene

LEDER: Det må fremdeles være mer attraktivt og billigere å kjøpe elbil enn fossilbil, skriver Bjørn G. Sæbø.

Signalene fra stortingsflertallet og regjeringen er tydelige. Når inneværende stortingsperiode er over om snart ett år, er det også bom stopp for flere elbilfordeler. Selv om målet om at alle nybiler som selges i 2025 skal være utslippsfrie dermed blir vanskeligere å oppnå, innebærer dagens elbil-fritak så mange dyre goder at store deler av veifinansieringen trues. I 2017 ga elbil-lettelsene staten et inntektstap på 5,7 milliarder kroner. LES OGSÅ: Bør elbilfordelene i bommen forsvinne?

Norge har vært et elbilenes foregangsland med fritak for moms, engangsavgift, trafikkforsikringsavgift, omregistreringsavgift, bompenger, halv pris på ferjer, billig parkering og kjøring i mange kollektivfelt. Solid økonomi, billig strøm og en befolkning som er opptatt av nye trender spiller inn, men det helt avgjørende er åpenbart de økonomiske gulrøttene som staten har hengt i synet på bilkjøpere. Lenge var det også slik at elbilenes dårlige rekkevidde i hvert fall måtte balanseres av økonomiske fordeler, men i dag er kapasiteten så kraftig forbedret at angsten for tomme batterier knapt er et problem for eierne av de nyeste modellene.

Aberet er at markedsandelen for elbiler fremdeles «bare» er på drøyt 48 prosent, og dermed langt unna målet om at alle nybiler i 2025 skal være av nullutslippstypen. Det høyverdige målet om å kutte klimautslipp – der veitrafikken står for 9,1 prosent – krasjer intenst med målet om å bygge nye veier, nye sykkelstier og å satse mer på kollektivtransport. Når stadig færre deler på spleiselaget gjennom avgifter og bompenger og når parodien for lengst er inntruffet gjennom å subsidiere kjøp av høystatusbiler som Tesla og Jaguar, er tiden inne for å fjerne noen av elbilfordelene.

Det må fremdeles være mer attraktivt og billigere å kjøpe elbil enn fossilbil. Men: Så lenge finansieringen av samferdsel er slik den er, må byrden deles av flere.